Cenníky Letná sezóna platné od 1.5. do 31.10.2022

Cenník lanoviek pre peších turistov

 • E-shop ceny
 • Pokladňa ceny
Druh lístka
1 x lanovka - turisti
2 x lanovka na vrchol Kubínskej hole - turisti
4 hodiny - lanovky turisti
Druh lístka
Dospelí
Deti / ISIC
Seniori / ZŤP
1 x lanovka - turisti
9,0 € 9,0 €
6,0 € 6,0 €
2 x lanovka na vrchol Kubínskej hole - turisti
13,0 € 14,0 €
8,0 € 9,0 €
4 hodiny - lanovky turisti
19,0 €
11,0 €

Všetky lístky sú obojsmerné, čiže v cene aj zvoz späť do nástupnej stanice.

* 4 hodiny turisti – ak chcete počas dňa využiť viac atrakcií, odporúčame zvážiť kúpu 4 hodinového lístka a potom si k nemu dokupovať jednotlivé atrakcie, po prejdení cez turniket už nebude možná dodatočná výmena alebo vrátenie jazdových lístkov.

Cenník lanoviek s vývozom bicykla – BIKE PARK

 • E-shop ceny
 • Pokladňa ceny
Druh lístka
1 x lanovka - cyklisti
2 x lanovka na vrchol Kubínskej hole - cyklisti
4 hodiny - cyklisti
1 deň - cyklisti
2 dni - cyklisti
Sezónni cyklisti
Druh lístka
Dospelí
Deti / ISIC
Seniori / ZŤP
1 x lanovka - cyklisti
9,0 € 9,0 €
6,0 € 6,0 €
2 x lanovka na vrchol Kubínskej hole - cyklisti
13,0 € 14,0 €
8,0 € 9,0 €
4 hodiny - cyklisti
18,5 € 19,0 €
10,5 € 11,0 €
1 deň - cyklisti
21,0 € 22,0 €
13,0 € 14,0 €
2 dni - cyklisti
38,0 € 40,0 €
23,0 € 25,0 €
Sezónni cyklisti
145,0 € 150,0 €
95,0 € 100,0 €

SKI PARK Kubínska hoľa má dve lanovky, jedna ide do polovica strediska, druhá od polovice na vrchol. Na vývoz na vrchol Kubínskej hole preto potrebujete dve jednotlivé jazdy na lanovke = 2 x Lanovka na vrchol Kubínskej hole.

Cenník horské kolobežky / horské trojkolky s vývozom na lanovke

Kombinovaný lístok
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Kolobežka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Trojkolka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*
1x dolná lanovka + Kolobežka zjazd len dolná časť 2 km**
1x dolná lanovka + Trojkolka zjazd len dolná časť 2 km**
Kombinovaný lístok
Dospelý
Deti, ISIC Senior, ZŤP
Počet
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Kolobežka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*
20 €
15 €
1 jazda / 60 minút
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Trojkolka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*
26 €
21 €
1 jazda / 60 minút
1x dolná lanovka + Kolobežka zjazd len dolná časť 2 km**
15 €
12 €
1 jazda / 30 minút
1x dolná lanovka + Trojkolka zjazd len dolná časť 2 km**
19 €
16 €
1 jazda / 30 minút

Požičovňa kolobežiek a trojkoliek sa nachádza v dolnej časti strediska pri nástupe na sedačkovú lanovku. Zapožičanie je možne len osobne v požičovni – kolobežky a trojkolky samostatne bez jazdcov nahor nevyvážame! Pri osobách mladších ako 18 rokov je nutný podpis zákonného zástupcu.

Kubínska hoľa má dve lanovky, jedna ide do polovica strediska, druhá od polovice na vrchol. Na vývoz na vrchol Kubínskej hole preto potrebujete dve jednotlivé jazdy na dolnej a hornej lanovke(na mape A,B) = 2x Lanovka – na vrchol Kub. Hole  plus zapožičanie trojkolky/kolobežky. V cene lístka je vývoz lanovkou/lanovkami plus zapožičanie trojkolky/kolobežky.

* Zjazd na trojkolke/kolobežke, horná aj dolná časť. Jazda je obmedzená časovým limitom 1,5 hodiny do kedy treba trojkolku/kolobežku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket. V prípade omeškania odovzdania trojkolky/kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístky na obidve lanovky + požičanie kolobežky/trojkolky sa dajú kúpiť len do 16:00.

** Zjazd na trojkolke/kolobežke, len dolná časť. Jazda je obmedzená časovým limitom 45 minút do kedy treba trojkolku/kolobežku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket.  V prípade omeškania odovzdania trojkolky/kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístok na dolnú lanovku + požičanie kolobežky trojkolky sa dá kúpiť do 16:30.

Lístky sú vydávané na čipovú kartu. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty v automate pri hlavnej pokladni v stredisku. Vzhľadom k situácii vyvolanej ochorením COVID-19 vracajte čipové karty iba v automate, ktorý sa nachádza uprostred budovy pokladní v dolnej časti strediska! Ďakujeme za pochopenie.

Cenník atrakcií

Atrakcia
Srdiečkovo vstup
Kolobežka dolná čast
Kolobežka dolná aj horná časť
Trojkolka dolná časť
Trojkolka dolná aj horná časť
Požičanie čln
Zipline - jedna jazda
Zipline - tandem jazda(dve osoby, ktorých spoločná hmotnosť nepresiahne 130 kg)
Atrakcia
Cena
Počet / trvanie
Srdiečkovo vstup
2 € doprovod / 6€ deti
1 osoba / deň
Kolobežka dolná čast
7 €
1 zjazd / 30 minút
Kolobežka dolná aj horná časť
9 €
1 zjazd / 60 minút
Trojkolka dolná časť
10 €
1 zjazd / 30 minút
Trojkolka dolná aj horná časť
12 €
1 zjazd / 60 minút
Požičanie čln
5 €
1 čln / 30 minút
Zipline - jedna jazda
25 €
1 osoba
Zipline - tandem jazda(dve osoby, ktorých spoločná hmotnosť nepresiahne 130 kg)
45 €
2 osoby

UPOZORNENIE:

Kolobežky a trojkolky sa dajú zapožičať iba s platným cestovný lístkom na lanovky a len na vyznačené trate v stredisku. Jazdy sú obmedzené uvedeným časovým limitom, ktorý začína plynúť prvým prechodom cez turniket. Lístky na obidve časti sa dajú kúpiť len do 16:00, lístok na dolnú časť do 16:30.

Ceny atrakcií Rybolov a požičanie čln sú uvedené bez vývozu lanovkami, čas plynie až po zapožičaní člna, udice. Lístky na rybolov/člnkovanie sa dajú kúpiť len do 16:00.

ZÁKAZNÍK JE POVINNÝ PRI VSTUPE NA ATRAKCIE DODRŽIAVAŤ PREVÁDZKOVÉ PORIADKY JEDNOTLIVÝCH ATRAKCIÍ, POKYNY OBSLUHY, VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMINEKY A OSTATNÉ POKYNY SÚVISIACE S VYUŽÍVANÍM JEDNOTLIVÝCH SLUŽIEB.

 

Zľavnené lístky

 1. Nárok na bezplatné využívanie služieb majú deti do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 6 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 2 deti v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa
 2. Nárok na Lístok Deti majú deti staršie ako 6 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 15 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa
 3. Nárok na Lístok ISIC majú aj držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
 4. Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.
 5. Nárok na zľavnený Lístok ZŤP z dôvodu zdravotného postihnutia má aj držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) alebo zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom (ZŤP-S). Lístky ZŤP/ZŤP-S sa dajú zakúpiť iba na pokladni v stredisku. Pre uplatnenie nároku na zľavnený Lístok z dôvodu zdravotného postihnutia je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S.
 6. Zľavy pre organizované skupiny: 10% zľava z celkovej sumy. Zľavu je možné uplatniť iba pri organizovaných skupinách s minimálnym počtom 20 osôb pri nákupe lístkov naraz pre celú skupinu. Pri kúpe lístkov pre organizovanú skupinu je potrebné v pokladni predložiť menný zoznam členov skupiny s odtlačkom pečiatky organizácie(u detí a seniorov treba uviesť aj dátum narodenia).
 7. Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka.
 8. Lístky sú vydávané na čipových kartách. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty. Vzhľadom k situácii vyvolanej ochorením COVID-19 vracajte čipové karty iba v automate, ktorý sa nachádza uprostred budovy pokladní v dolnej časti strediska! Ďakujeme za pochopenie.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Všetky ceny sú vrátane DPH.

 

Pokyny k cenníku

 • 1 x lanovka(turisti, cyklisti, paragliding) – predstavuje obojsmernú jazdu buď na “dolnej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako A – UNIFIX 4 Mačkovo-Dzúrikovo, alebo obojsmernú jazdu na “hornej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako B, – SLF 4p Dzúrikovo-hrebeň, podľa výberu zákazníka, nie na oboch!
 • 2 x lanovka – na vrchol Kubínskej hole(turisti, cyklisti, paragliding) – predstavuje obojsmernú jazdu na “dolnej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako A – UNIFIX 4 Mačkovo-Dzúrikovo, plus obojsmernú jazdu na “hornej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako B – SLF 4p Dzúrikovo-hrebeň.
 • Platnosť jazdových lístkov na lanovky je len v deň na ktorý boli zakúpené, v prípade že neprešli turniketom alebo kontrolou obsluhy.
 • Cyklisti –  lístok oprávňuje na vstup na vyznačené trate v BIKE PARKu Kubínska hoľa(Downhill, Super Mix), v cene je aj vývoz bicykla
 • Paragliding – platí pre záujemcov o paragliding na Kubínskej holi, v cene lístka je aj vývoz klzáku
 • 4 hodiny – platnosť začína od prvého prechodu cez turniket do konca uplynutia časovej doby na ktorú bol zakúpený alebo ukončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň na ktorý bol zakúpený. Prípadný zvyšný čas prepadá a neprenáša sa do ďalšieho dňa. Platí na obidve lanovky.
 • 1 deň cyklisti – lístok platí jeden deň na ktorý bol zakúpený, na obidvoch lanovkách počas prevádzkových hodín strediska, nevyjazdený čas sa do ďalšieho dňa neprenáša.
 • Informácie o prevádzke lanových dráh a atrakcií sú denne k dispozícii na predajných miestach Lístkov, na internetovej stránke kubinska.sk a telefónnom čísle +421 915 595 311.
 • Stredisko si vyhradzuje  právo obmedziť prepravnú kapacitu podľa aktuálneho vyťaženia a poveternostných podmienok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nepriazni počasia, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a podobne.
 • Cestujúci je povinný dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky(VOP) vydané spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s.; prevádzkové poriadky jednotlivých atrakcií; osobitné obchodné podmienky platné pre jednotlivé druhy služieb a všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa pohybu a správania sa osôb v chránených oblastiach (Chránená krajinná oblasť Horná Orava) a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prosíme, sledujte tiež aktuálne oznamy uvedené na predajných miestach, informačných tabuliach v stredisku a na webovej stránke kubinska.sk
 • Zmluva o preprave je uzatvorená okamihom nastúpenia zákazníka do lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia) alebo vstupu do nástupnej stanice alebo nástupného priestoru lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia), ktorý je priestorom prístupným len s platným Lístkom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými poriadkom, cestovným poriadkom, cenníkom a ostatnými prevádzkovými predpismi v stredisku.
 • Cestujúci je povinný po celú dobu plnenia prepravnej zmluvy mať pri sebe platný cestovný doklad, ktorým sa pri kontrole preukazuje. Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom. Ak zamestnanec zistí, že klient jazdí na neplatný alebo neoprávnene zľavnený lístok, tento mu bude takisto zablokovaný bez nároku vrátenia peňazí.
 • Všetky druhy lístkov sú neprenosné. Monitorovanie užívateľov lístkov. Počas každého prechodu cez turniket sa vyhotoví fotografia osoby využívajúcej lístok. Tieto fotografie slúžia na kontrolné účely. Lístky zakúpené od iných osôb sú neplatné a pri pokuse o použitie budú takisto zablokované.
 • Lístok neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti v stredisku na Kubínskej holi bez súhlasu spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s. ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania všetkých tratí, nástupných a výstupných plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).
 • Úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok Letná sezóna 2020 je k dispozícii na pokladni priamo v stredisku na Kubínskej holi alebo na kubinska.sk. Prepravný poriadok, cestovný poriadok je k dispozícii v údolných staniciach sedačkových lanoviek.
 • UPOZORNENIE: V cene Lístkov nie je zahrnuté poistenie zásahov Horskej služby, zákazníci sa pohybujú po stredisku, chodníkoch a cyklistických tratiach na vlastnú zodpovednosť, odporúča sa pripoistiť do hôr.
 • Prevádzková doba lanoviek a atrakcií:  9:00 – 17:00 v závislosti od poveternostných podmienok, pokiaľ nie je uvedené inak.

Na stiahnutie: VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Kubínska hoľa leto 2022