Cenníky Letná sezóna platné od 1.5. do 31.10.2024

Cenník lanoviek pre peších turistov

Platný od 1.5. do 30.10.2024

 • E-shop ceny
 • Pokladňa ceny
Druh lístka
Dolná lanovka → stred Kubínska hoľa
Dolná + horná lanovka → vrch Kubínska hoľa
4 hodiny lanovky - atrakcie*
Druh lístka
Dospelí
Juniori / EURO26
ISIC / ITIC
Deti / Seniori
ZŤP / ZŤP-S
Dolná lanovka → stred Kubínska hoľa
10,0 € 12,0 €
8,5 € 10,0 €
7,0 € 8,0 €
Dolná + horná lanovka → vrch Kubínska hoľa
16,0 € 17,0 €
13,0 € 14,0 €
10,0 € 11,0 €
4 hodiny lanovky - atrakcie*
22,0 €
18,0 €
13,0 €
Dostupné len na pokladni
 • Dolná lanovka

  17:00

 • Horná lanovka

  16:30

Posledná jazda nahor a nadol na lanovkách.

Dolná lanovka / Dolná + horná lanovka – SKI PARK Kubínska hoľa má dve na seba nadväzujúce sedačkové lanovky, dolná – Minčol I. (na mape ako A) ide do polovice strediska,  horná – Minčol II. (B) od polovice na vrch. Aby ste sa vyviezli na vrchol Kubínskej hole potrebujete využiť obe lanovky.

Všetky lístky sú obojsmerné, čiže v cene je aj zvoz späť do nástupnej stanice.

*4 hodiny lanovky – atrakcie – ak chcete počas dňa využiť viac atrakcií, odporúčame zvážiť kúpu 4 hodinového lístka na lanovky a potom si k nemu dokupovať jednotlivé atrakcie (zipline, trojkolky, člnkovanie atď.), po prejdení cez turniket už nebude možná dodatočná výmena alebo vrátenie jazdových lístkov.

Cenník vstupov do Srdiečkova

Platný od 1.5. do 31.10.2024

 • E-shop ceny
 • Pokladňa ceny
Druh lístka
Srdiečkovo vstup + dolná lanovka
Srdiečkovo vstup + dolná aj horná lanovka
Druh lístka
Dospelí
Juniori / EURO26
ISIC / ITIC
Deti / Seniori
ZŤP / ZŤP-S
Srdiečkovo vstup + dolná lanovka
10,0 € 12,0 €
8,5 € 10,0 €
7,0 € 8,0 €
Srdiečkovo vstup + dolná aj horná lanovka
16,0 € 17,0 €
13,0 € 14,0 €
10,0 € 11,0 €
 • Všetky lístky sú obojsmerné, čiže v cene je aj zvoz späť do nástupnej stanice.

Druh lístka
Srdiečkovo vstup (bez lístka na lanovku)
Druh lístka
Dospelí, Seniori -
doprovod
ISIC / ITIC
(Juniori) - doprovod
Deti
2-14 rokov*
Srdiečkovo vstup (bez lístka na lanovku)
0,5 €
0,5 €
6,0 €
Dostupné len na pokladni
 • Pri kúpe lístka na lanovku je vstup do Srdiečkova ZDARMA.

Vstup do areálu detského ihriska Srdiečkovo je možný len s platným lístkom ako pre deti tak aj pre doprovod. Pri hre na detských zariadeniach je potrebný dohľad dospelým človekom.

*Možnosť využívať niektoré detské zariadenia v Srdiečkove majú po zaplatení vstupu pre Deti 2-14 rokov aj osoby staršie ako 15 rokov.

V prípade že chcete počas dňa opustiť areál detského ihriska Srdiečkovo a potom sa vrátiť, obdržíte v pokladni náramok na ruku, ktorým sa preukážete pri opätovnom vstupe. Pokiaľ je náramok na ruke nepoškodený, je platný celý deň a môžete sa opakovane vrátiť do Srdiečkova v rámci daného dňa. Bez náramku umiestneného na ruke nie je možný opätovný vstup.

Cenník BIKE PARK - cyklisti

Platný od 1.5. do 31.10.2024

 • E-shop ceny
 • Pokladňa ceny
Druh lístka
Dolná lanovka: → štart Super Mix cyklisti
Dolná + horná lanovka: → štart A-line / Enduro / Downhill cyklisti
4 hodiny cyklisti
1 deň cyklisti
2 dni cyklisti
3 dni zo sezóny cyklisti
Sezónny cyklisti
Druh lístka
Dospelí
Juniori / EURO26
ISIC / ITIC
Deti / Seniori
ZŤP / ZŤP-S
Dolná lanovka: → štart Super Mix cyklisti
10,0 € 12,0 €
8,5 € 10,0 €
7,0 € 8,0 €
Dolná + horná lanovka: → štart A-line / Enduro / Downhill cyklisti
16,0 € 17,0 €
13,0 € 14,0 €
10,0 € 11,0 €
4 hodiny cyklisti
20,0 € 22,0 €
16,5 € 18,0 €
12,0 € 13,0 €
1 deň cyklisti
22,5 € 25,0 €
19,0 € 21,0 €
15,0 € 16,0 €
2 dni cyklisti
40,0 € 45,0 €
34,0 € 39,0 €
27,0 € 29,0 €
3 dni zo sezóny cyklisti
50,0 € 55,0 €
42,0 € 46,0 €
33,0 € 36,0 €
Sezónny cyklisti
145,0 € 150,0 €
125,0 € 130,0 €
95,0 € 100,0 €

Dolná + horná lanovka – SKI PARK Kubínska hoľa má dve sedačkové lanovky, dolná – Minčol I. (na mape ako A) ide do polovice strediska,  horná – Minčol II. (B) od polovice na Vrcholovú stanicu. Na vývoz na samí vrchol Kubínskej hole preto potrebujete jazdu na obidvoch lanovkách.

Cenník horské trojkolky s vývozom na lanovke

Platný od 1.5. do 31.10.2024

Kombinovaný lístok
Dolná lanovka + požičanie trojkolky dolný úsek
Dolná aj horná lanovka + požičanie trojkolky dolný a horný úsek
Kombinovaný lístok
Dospelí
Juniori / EURO26
ISIC / ITIC
Deti / Seniori
ZŤP / ZŤP-S
Počet
Dolná lanovka + požičanie trojkolky dolný úsek
23,0 €
21,0 €
19,0 €
1 jazda / 30 minút
Dolná aj horná lanovka + požičanie trojkolky dolný a horný úsek
29,0 €
26,0 €
23,0 €
1 jazda / 60 minút

Všetky lístky na lanovky sú vydávané na čipových kartách. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty na pokladniach alebo automate v stredisku.

Vysvetlivky.
Kde nájdem požičovňu trojkoliek a kolobežiek?

Požičovňa kolobežiek a trojkoliek sa nachádza v dolnej časti strediska pri nástupe na sedačkovú lanovku. Zapožičanie je možne len osobne v požičovni – trojkolky samostatne bez jazdcov nahor nevyvážame! Pred kúpou lístka na trojkolky si treba najskôr vypísať poučenia jazdca. Pri osobách mladších ako 18 rokov je nutný podpis zákonného zástupcu. Až po odovzdaní riadne vyplneného a podpísaného poučenia Vám budú predané lístky na zjazd!Trojkolky sa dajú zapožičať iba s platným cestovný lístkom na lanovky a len na vyznačené trate v stredisku.

Dolná lanovka + požičanie trojkolky dolný úsek

Znamená zjazd na trojkolke, len dolný úsek (cca 2 km). V cene lístka je vývoz dolnou lanovkou (A), plus zapožičanie trojkolky. Jazda je obmedzená časovým limitom 30 minút do kedy treba trojkolku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket. V prípade omeškania odovzdania trojkolky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístok na dolnú lanovku + požičanie trojkolky sa dá kúpiť do 16:30.

Dolná aj horná lanovka + požičanie trojkolky dolný a horný úsek.

Znamená zjazd na trojkolke – horný aj dolný úsek (cca 4,8 km). SKI PARK Kubínska hoľa má dve sedačkové lanovky, dolná – Minčol I. (na mape ako A) ide do polovice strediska,  horná – Minčol II. (B) od polovice na vrch. Aby ste sa vyviezli na vrchol Kubínskej hole potrebujete využiť obe lanovky. V cene lístka je vývoz lanovkami plus zapožičanie trojkolky. Jazda je obmedzená časovým limitom 60 minút do kedy treba trojkolku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket. V prípade omeškania vrátenia trojkolky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístky na obidve lanovky + požičanie trojkolky sa dajú kúpiť len do 16:00.

Cenník atrakcií bez vývozu na lanovke

Platný od 1.5. do 31.10.2024

Atrakcia
Srdiečkovo vstup
Požičanie čln
Požičanie trojkolka dolný úsek
Požičanie trojkolka dolný aj horný úsek
Zipline - jedna jazda
Zipline - tandem jazda (dve osoby, ktorých spoločná hmotnosť nepresiahne 130 kg)
Atrakcia
Cena
Počet / trvanie
Srdiečkovo vstup
0,5 € doprovod / 6,0 € deti
1 osoba / deň
Požičanie čln
6,0 €
1 čln / 30 minút
Požičanie trojkolka dolný úsek
11,0 €
1 zjazd / 30 minút
Požičanie trojkolka dolný aj horný úsek
13,0 €
1 zjazd / 60 minút
Zipline - jedna jazda
29,0 €
1 osoba
Zipline - tandem jazda (dve osoby, ktorých spoločná hmotnosť nepresiahne 130 kg)
50,0 €
2 osoby

UPOZORNENIE: ZÁKAZNÍK JE POVINNÝ PRI VSTUPE NA ATRAKCIE DODRŽIAVAŤ PREVÁDZKOVÉ PORIADKY JEDNOTLIVÝCH ATRAKCIÍ, POKYNY OBSLUHY, VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A OSTATNÉ POKYNY SÚVISIACE S VYUŽÍVANÍM JEDNOTLIVÝCH SLUŽIEB.

 

Zľavy a pokyny k cenníku

Zľavnené lístky – lanovky
Deti do 6 rokov.

Nárok na bezplatné využívanie lanoviek majú deti do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 6 rokov. Lanovky využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 2 deti v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). V prípade že chcú využívať detské ihrisko Srdiečkovo, platia iba za vstup doň, lanovky majú bezplatne. Pre uplatnenie nároku je na vyžiadanie obsluhy nevyhnutné predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa.

Kto ma nárok na lístok “Deti”?

Nárok na Lístok Deti majú deti staršie ako 6 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 15 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa.

Kto má nárok na lístok "Junior"?

Nárok na lístok „Junior“ majú osoby od 15 do 19 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti.

Držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26.

Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz ISIC, ITIC, EURO26. Lístok je platný len spolu s týmto preukazom, noste ho so sebou. Pri kontrole je majiteľ lístka povinný preukázať sa aj ním. Pri nákupe lístkov cez ESKIPASS e-shop sa musia držitelia kariet ISIC, ITIC a EURO26 doň najskôr registrovať. Bez registrácie a následnom overení čísla preukazu nie je kúpa za výhodné ceny možná.

Kto ma nárok na skipas “Senior”?

Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.

Držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S.

Nárok na zľavnený Lístok ZŤP z dôvodu zdravotného postihnutia má aj držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) alebo zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom (ZŤP-S). Lístky ZŤP/ZŤP-S sa dajú zakúpiť iba na pokladni v stredisku. Pre uplatnenie nároku na zľavnený Lístok z dôvodu zdravotného postihnutia je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S.

Lístky pre dospelých.

Lístok „Dospelý“ je určený pre osoby vo veku 20 – 59 rokov.

Držitelia Orava Card.

Majitelia kariet Orava Card majú nárok na 10% zľavu z cien lanoviek pre peších turistov (aj so vstupom do Srdiečkova). Zľava platí len z cien na pokladni v stredisku!

Zľavy pre organizované skupiny.

Pre organizované skupiny ponúkame 10% zľavu z celkovej sumy. Zľavu je možné uplatniť iba pre skupiny s minimálnym počtom 20 osôb pri nákupe lístkov naraz pre celú skupinu. Pri kúpe lístkov pre organizovanú skupinu je potrebné v pokladni predložiť menný zoznam členov skupiny s odtlačkom pečiatky organizácie (u detí a seniorov treba uviesť aj dátum narodenia).

Zľava pre občanov mesta Dolný Kubín.

Občania mesta Dolný Kubín majú v letnej sezóne 2024 nárok na 20% zľavu z lístka Dolná + horná lanovka → vrch Kubínska hoľa (lístok platí aj na vstup do Srdiečkova). Pre uplatnenie zľavy sa treba na pokladni strediska preukázať platným preukazom občana alebo iným relevantným dokladom.

Ceny cez e-shop a na pokladni.

Ceny pre e-shop sú platné len pri nákupe skipasov online cez ESKIPASS e-shop, ktorý sa nachádza na stránke prevádzkovateľa https://kubinska.eskipass.sk/, nie na pokladni strediska. Pri nákupe online taríf nie je možné uplatniť žiadne ďalšie zľavy, zákazníkovi je účtovaná plná cena podľa aktuálneho platného cenníka ESKIPASS e-shop zverejneného na internetových stránkach prevádzkovateľa alebo priamo v stredisku na pokladni.

Iné zľavy a zmena cien.

Kombinovanie alebo prípadné kumulovanie zliav s inými zľavami nie je možné.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Všetky ceny sú vrátane DPH.

Záloha za čipové karty.

Lístky sú vydávané na čipových kartách. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty. Poprosíme Vás, čipové karty vracajte v automate, ktorý sa nachádza uprostred budovy pokladní v dolnej časti strediska. Ďakujeme za pochopenie.

Poistenie zásahov Horskej záchrannej služby.

UPOZORNENIE: V cene lístkov nie je zahrnuté poistenie zásahov Horskej služby, zákazníci sa pohybujú po stredisku, chodníkoch a cyklistických tratiach na vlastnú zodpovednosť, odporúča sa pripoistiť do hôr.

Pokyny k cenníku
Dolná lanovka: → stred Kubínska hoľa (→ štart Super Mix).

Predstavuje jednu obojsmernú jazdu na dolnej sedačkovej lanovke Minčol I. označenej na mape ako A  (POMA UNIFIX 4) do polovice strediska.

V prípade potreby si môže zákazník na vyžiadanie zakúpiť na pokladniach aj obojsmernú jazdu na hornej sedačkovej lanovke označenej na mape ako B (Tatralift SLF 4p) z polovice strediska na vrch Kubínskej hole. Cena a podmienky zostávajú rovnaké ako pri jazde dolnej sedačkovej lanovke.

Dolná + horná lanovka: → vrch Kubínska hoľa (→ štart A-line / Enduro / Downhil).

Predstavuje jednu obojsmernú jazdu na dolnej sedačkovej lanovke Minčol I.  označenej na mape ako A (POMA UNIFIX 4) do plovice strediska, plus jednu obojsmernú jazdu na hornej sedačkovej lanovke Minčol II. označenej na mape ako B (Tatralift SLF 4p) na vrch Kubínskej hole.

Platnosť jazdových lístkov.

Tarifa sa vzťahuje iba na deň na ktorý bola tarifa zakúpená, v prípade jazdových lístkov je to počet jázd, na ktoré bol lístok zakúpený.

Turisti / Paraglidinig.

Lístok je určený pre peších turistov (platí aj pre záujemcov o paragliding na Kubínskej holi, v cene lístka je aj vývoz klzáku).

Cyklisti.

Lístok oprávňuje na vstup na vyznačené trate v BIKE PARKu Kubínska hoľa (Downhill, Super Mix, Enduro, A-line), v cene je aj vývoz bicykla.

Srdiečkovo vstup.

Lístok oprávňuje držiteľa na vstup do detského ihriska Srdiečkovo. Vstup do areálu detského ihriska je možný len s platným lístkom ako pre deti tak aj pre doprovod.

Detské ihrisko je určené pre deti od 2 do 19 rokov. Pri hre na detských zariadeniach je potrebný dohľad dospelým človekom.

V prípade že chcete počas dňa opustiť areál detského ihriska Srdiečkovo a potom sa vrátiť, obdržíte v pokladni náramok na ruku, ktorým sa preukážete pri opätovnom vstupe. Pokiaľ je náramok na ruke nepoškodený, je platný celý deň a môžete sa opakovane vrátiť do Srdiečkova v rámci daného dňa. Bez náramku umiestneného na ruke nie je možný opätovný vstup.

V cene vstupu do Srdiečkova nie je požičanie člna.

Zipline.

Lístky na zipline sa predávajú priamo na štarte zipline, nie na pokladni lanoviek. Platba kartou za zipline nie je možná, nezabudnite si zobrať so sebou aj hotovosť. Ďakujeme za pochopenie.

4 hodiny (cyklisti/turisti).

Platnosť začína od prvého prechodu cez turniket do konca uplynutia časovej doby, na ktorú bol zakúpený alebo ukončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň, na ktorý bol zakúpený. Prípadný zvyšný čas prepadá a neprenáša sa do ďalšieho dňa. Lístok platí na obidve lanovky.

1 deň / 2 dni cyklisti.

Lístok platí na deň / dni, na ktoré bol zakúpený, na obidvoch lanovkách počas prevádzkových hodín strediska, ne vyjazdený čas sa do ďalšieho dňa neprenáša, v prípade dvojdňového lístka idú dni za sebou.

3 dni zo sezóny cyklisti

Platí ľubovoľné 3 dni kedykoľvek počas letnej sezóny 2024 (dni nemusia následovať za sebou).

Sezónny lístok cyklisti.

Je vydávaný na meno a oprávňujú držiteľa lístka na  využívanie  služieb BIKE PARKu Kubínska hoľa počas letnej sezóny 2024.

Držiteľ sezónneho lístka a lístka 3 dni zo sezóny je povinný pri kúpe zadať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a bude mu vyhotovená fotografia na pokladni v stredisku. Pri nákupe sezónneho lístka / 3 dni zo sezóny cez e-shop, je zákazník povinný zaregistrovať sa, vyplniť pravdivo požadované osobné údaje a nahrať aktuálnu fotografiu. Tieto údaje slúžia len na účely dokazovania či lístok používa osoba, ktorá je uvedená na lístku a v systéme ako vlastník. Sezónny lístok / 3 dni zo sezóny používaný inou osobou ako jeho majiteľom uvedenom pri predaji bude zablokovaný bez nároku na vrátenie peňazí! V prípade, že poverený zamestnanec pri kontrole zistí že niektorý z údajov je neaktuálny – hlavne fotografia, má právo lístok zablokovať až do doby, kým  nebudú údaje zaktualizované na pokladni v stredisku. Tieto lístky končia svoju platnosť oficiálnym ukončením letnej sezóny 2024, nevyjazdený kredit sa do ďalšej letnej ani zimnej sezóny neprenáša.

Informácie o prevádzke.

Prevádzková doba lanoviek a atrakcií:  9:00 – 17:00 v závislosti od poveternostných podmienok alebo prevádzkových poriadkov jednotlivých atrakcií, pokiaľ nie je uvedené inak.

Informácie o prevádzke lanových dráh a atrakcií sú denne k dispozícii na predajných miestach lístkov, na internetovej stránke kubinska.sk a telefónnom čísle +421 918 830 065 .

Uzatvorenie strediska alebo obmedzenie prepravnej kapacity.

Stredisko si vyhradzuje  právo obmedziť prepravnú kapacitu podľa aktuálneho vyťaženia a poveternostných podmienok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nepriazni počasia, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a podobne.

Prepravná zmluva a Všeobecné obchodné podmienky (VOP).

Cestujúci je povinný dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky (VOP) vydané spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s.; prevádzkové poriadky jednotlivých atrakcií; osobitné obchodné podmienky platné pre jednotlivé druhy služieb a všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa pohybu a správania sa osôb v chránených oblastiach (Chránená krajinná oblasť Horná Orava) a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prosíme, sledujte tiež aktuálne oznamy uvedené na predajných miestach, informačných tabuliach v stredisku a na webovej stránke kubinska.sk

Zmluva o preprave je uzatvorená okamihom nastúpenia zákazníka do lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia) alebo vstupu do nástupnej stanice alebo nástupného priestoru lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia), ktorý je priestorom prístupným len s platným lístkom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými poriadkom, cestovným poriadkom, cenníkom a ostatnými prevádzkovými predpismi v stredisku.

Cestujúci je povinný po celú dobu plnenia prepravnej zmluvy mať pri sebe platný cestovný doklad, ktorým sa pri kontrole preukazuje. Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom. Ak zamestnanec zistí, že klient jazdí na neplatný alebo neoprávnene zľavnený lístok, tento mu bude takisto zablokovaný bez nároku vrátenia peňazí.

Úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok Letná sezóna 2024 je k dispozícii na pokladni v stredisku na Kubínskej holi alebo na kubinska.sk. Prepravný poriadok a cestovný poriadok je k dispozícii v údolných staniciach sedačkových lanoviek.

Podnikateľská činnosť v stredisku.

Lístok neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti v stredisku na Kubínskej holi bez súhlasu spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s. ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania všetkých tratí, nástupných a výstupných plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).