Najnovšia letná atrakcia na Kubínskej!

Najdlhší a najmodernejší ZIPLINE v strednej a východnej Európe s dĺžkou 1200 m vám zaručene vyrazí dych.

Vyvezte sa k štartu pohodlne sedačkovou lanovkou a nechajte sa unášať rýchlosťou až 80 km/h vo výške až 29 m nad zemou. Vychutnajte si počas jazdy výhľad na prírodu Kubínskej hole.

Jazda je plná adrenalínu, no báť sa nemusíte, je bezpečná a každý je istený.

 

Prevádzkový poriadok Zipline.

UPOZORNENIE: Jazda na Zipline je na vlastné riziko a za prípadne úrazy a škody spôsobené vlastnou vinou sebe alebo tretím osobám prevádzkovateľ Zipline-K&Zipline s.r.o. ani ORAVA SKIPARK a.s. nezodpovedá!!!

  1. Jazda na Zipline je umožnená osobám s minimálnou hmotnosťou 30 kg. Maximálne zaťaženie je 130 kg.
  2. Vstup na štartovaciu plošinu je povolený len osobám v postroji s istením a nasadenou ochrannou prilbou.
  3. Každá osoba počas jazdy na Zipline má na hlave zapnutú prilbu a v žiadnom prípade nesmie manipulovať so žiadnou súčasťou postroja.
  4. Každá osoba počas jazdy na Zipline je povinná správať sa tak, aby neohrozila zdravie alebo život, alebo nespôsobila škodu sebe ani inému.
  5. Z jazdy na Zipline sú vylúčené osoby pod vplyvom alkoholu, a osoby, ktorým to ich zdravotný stav nedovoľuje.
  6. Je zakázané používať počas jazdy mobilný telefón, kameru, fotoaparát, pripadne iné záznamové zariadenie.
  7. Je prísne zakázané: vstupovať na štartovaciu a cieľovú plošinu bez bezpečnostného postroja a prilby na hlave, fajčiť a používať alkoholické nápoje.
  8. Každý klient Zipline je povinný udržiavať poriadok na štartovacej a cieľovej plošine a v ich okolí, dodržiavať prevádzkový poriadok, Všeobecne obchodne podmienky a pokyny zodpovedných zamestnancov Zipline, ako aj zamestnancov SKI PARKu Kubínska hoľa.

Prevádzka Zipline môže byt obmedzená-zastavená v prípade  nevhodných poveternostných podmienok (vietor, námraza, dážď, silne sneženie).

 

VIAC INFORMÁCIÍ NA:

+421 905 474 068
info@skiactiv.sk