Downhill

Downhillová súťažná trať je jedna z najdlhších a najťažších na Slovensku. Začína na vrchole Kubínskej hole a končí pri údolnej stanici dolnej sedačkovej lanovky.

Je určená pre pokročilých a skúsených jazdcov. Ide po hrubom prírodnom povrchu. Obsahuje množstvo koreňov, skokov, zákrut, drevených premostení, ale aj prejazdov po lúke a rock garden. Preverí dokonale vaše schopnosti a výdrž. Pre menej zdatných je možnosť absolvovania trate len od polovice, čiže od vrcholovej stanice dolnej sedačkovej lanovky.

Prevádzkový poriadok používania a správania sa na zjazdových tratiach BIKE PARK Kubínska hoľa

 • Vstup do bikeparku je prísne zakázaný mimo prevádzkových hodín, bez zakúpeného lístka a na uzavreté trate. Cyklista je pred vstupom na trať povinný si ju vizuálne skontrolovať, oboznámiť sa s prekážkami, či danú trať zvládne vzhľadom na svoje schopnosti.
 • Po zastavení na trati a pred ďalším pokračovaním je cyklista povinný sa presvedčiť či neohrozuje a neobmedzuje ďalších cyklistov.
 • Rýchlosť jazdy musí cyklista prispôsobiť svojim schopnostiam tak, aby mal prehľad o situácií na trati pred sebou.
 • Cyklista je povinný sa na trati správať tak aby neohrozil zdravie a život inému účastníkovi na trati a aby mu nespôsobil škodu.
 • Na trati je zákaz predbiehania.
 • Jazda na trati je jednosmerná štart – cieľ, cyklista musí dodržiavať smer a značenie tratí. Zákaz tlačenia bicykla proti smeru jazdy.
 • Každý jazdec má počas jazdy na hlave prilbu. Doporučujeme prilbu určenú na downhill alebo motokros.
 • Doporučujeme chrániče krku, chrbta, hrudníka, ramien, predlaktí a predkolení.
 • Na jazdenie sa používa bicykel s minimálne odpruženou prednou vidlicou. Doporučujeme z kategórie downhill, enduro, freeride, dirt alebo crosscountry.
 • Pri úraze na trati je cyklista povinný poskytnúť prvú pomoc a oznámiť úraz oprávneným osobám prevádzkovateľa, ktorými sú obsluha v staniciach na sedačkových lanovkách. .
 • Na trati je zakázané akokoľvek svojvoľne meniť úseky alebo prekážky s výnimkou situácií ohrozujúcich bezpečnosť bikerov na trati.
 • Každý cyklista sa zaväzuje udržiavať poriadok v areály aj na tratiach bike parku.
 • Zákaz jazdenia na bicykli pod vplyvom alkoholických nápojov a omamných látok. Zákaz používania sklenených nádob. Zákaz fajčiť a vstupovať s otvoreným ohňom.
 • Cyklista jazdí v Bike parku na vlastnú zodpovednosť. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu využívať trate Bike parku len s písomným súhlasom svojho rodiča alebo zákonného zástupcu. Osoby mladšie ako 15 rokov smú do Bikeparku vstúpiť len v sprievode dospelej osoby.
 • Prevádzkovateľ bikeparku je oprávnený zakázať činnosť na cyklistickej trati osobe, ktorá nedodržiava pravidlá správania sa na cyklistickej trati.
 • Na trať je zakázaný vstup detí bez dohľadu zodpovednej osoby.
 • Na trať je zákaz vstupu chodcov.
 • Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu na veciach a zdraví návštevníkov parku.
 • Zakúpením vstupenky – lístka na trate bikeparku sa návštevník zaväzuje dodržiavať tento prevádzkový poriadok a berie na vedomie, že jazdí na vlastnú zodpovednosť.
 • Návštevníkom je povolený vstup do bikeparku len s povolením obsluhy bikeparku. Prevádzkovateľ bikeparku je oprávnený zakázať jazdu v bikeparku cyklistovi, ktorý nedodržiava pravidlá správania sa v bikeparku.
 • V prípade jazdcov mladších ako 18 rokov je potrebné pri návšteve areálu doniesť prehlásenie s podpisom rodiča alebo zákonného zástupcu! Dole pri podpise Prehlásenia jazdca bikeparku uveďte čitateľne meno, priezvisko a dátum narodenia zákonného zástupcu.

Na stiahnutie: Downhill reverz 19