Horské trojkolky

Vyvezte sa lanovkami až na samý vrchol Kubínskej hole a vyskúšajte si jazdu dole na horskej trojkolke. Trojkolka má dve nezávislé brzdy na každé koleso, ktoré Vám zaručia bezpečnú jazdu. Je vhodná hlavne pre skúsenejších jazdcov, ktorý si na nej užijú množstvo zábavy.

Prevádzková doba

Horské trojkolky

Zatvorené

Upozornenie

Lanovky a atrakcie v prevádzke od 1.6.2024. Stredisko v júni otvorené len počas víkendov (sobota, nedeľa).

Cenník horské trojkolky s vývozom na lanovke

Platný od 1.5. do 31.10.2024

Kombinovaný lístok
Dolná lanovka + požičanie trojkolky dolný úsek
Dolná aj horná lanovka + požičanie trojkolky dolný a horný úsek
Kombinovaný lístok
Dospelí
Juniori / EURO26
ISIC / ITIC
Deti / Seniori
ZŤP / ZŤP-S
Počet
Dolná lanovka + požičanie trojkolky dolný úsek
23,0 €
21,0 €
19,0 €
1 jazda / 30 minút
Dolná aj horná lanovka + požičanie trojkolky dolný a horný úsek
29,0 €
26,0 €
23,0 €
1 jazda / 60 minút

Zjazd na trojkolke – dolná aj horná časť. Jazda je obmedzená časovým limitom 60 minút do kedy treba trojkolku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket. V prípade omeškania odovzdania trojkolky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístky na obidve lanovky + požičanie trojkolky sa dajú kúpiť len do 16:00.

Zjazd na trojkolke – len dolná časť. Jazda je obmedzená časovým limitom 30 minút do kedy treba trojkolku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket. V prípade omeškania odovzdania trojkolky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístok na dolnú lanovku + požičanie trojkolky sa dá kúpiť do 16:30.

Upozornenie

Pred kúpou lístka na trojkolky si treba najskôr vypísať poučenia jazdca v požičovni, ktorá sa nachádza hneď vedľa pokladne v dolnej časti strediska. Až po odovzdaní riadne vyplneného a podpísaného poučenia Vám budú predané lístky na zjazd! Zapožičanie je možné len dole a osobne v požičovni – trojkolky samostatne bez jazdcov nahor nevyvážame. Pri osobách mladších ako 18 rokov je nutný podpis zákonného zástupcu. Výbava zahŕňa aj prilbu.

Vekové podmienky

 1. „Dospelý“ – Jazda na horskej trojkolke je možná len osobám od 15 rokov a minimálnej výšky 150 cm.
 2. „Deti“ – Jazda na horskej trojkolke je možná aj pre deti do 15 rokov, ale len v tandeme s dospelou osobou. Ak na horskej trojkolke pôjdu dve osoby, nesmie byť týmto ohrozená alebo sťažená ovládateľnosť horskej trojkolky a taktiež nesmie byť prekročená maximálna povolená záťaž a to v celkovom súčte oboch jazdcov 100 kg.
 3. Nárok na Lístok „ISIC“ majú aj držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
 4. Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.
 5. Nárok na zľavnený Lístok „ZŤP“ z dôvodu zdravotného postihnutia má aj držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) alebo zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom (ZŤP-S). Pre uplatnenie nároku na zľavnený Lístok z dôvodu zdravotného postihnutia je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S. turniket.

Dolná aj horná lanovka + požičanie trojkolky dolný a horný úsek – Znamená zjazd na trojkolke – horný aj dolný úsek (cca 4,8 km). SKI PARK Kubínska hoľa má dve sedačkové lanovky, dolná – Minčol I. (na mape ako A) ide do polovice strediska,  horná – Minčol II. (B) od polovice na vrch.  Na vrchol Kubínskej hole preto potrebujete vývoz na obidvoch lanovkách plus zapožičanie trojkolky. V cene lístka je vývoz lanovkami plus zapožičanie trojkolky.

Dolná lanovka + požičanie trojkolky dolný úsek – Znamená zjazd na trojkolke, len dolný úsek (cca 2 km). V cene lístka je vývoz dolnou lanovkou (A), plus zapožičanie trojkolky.

Lístky sú vydávané na čipovú kartu. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty v automate pri hlavnej pokladni v stredisku.

Prevádzkový poriadok horské trojkolky

 1. Jazda na horskej trojkolke je možná osobám od 15. rokov a minimálnej výšky 150 cm.
 2. Každý jazdec je povinný mať počas jazdy na hlave prilbu.
 3. Každý jazdec je počas jazdy povinný sa plne venovať jazde na trojkolke.
 4. Horská trojkolka je konštrukčne riešená pre jedného jazdca a to s maximálnym zaťažením 100 kg. Ak na horskej trojkolke pôjdu dve osoby, nesmie byť týmto ohrozená alebo sťažená ovládateľnosť horskej trojkolky a taktiež nesmie byť prekročená maximálna povolená záťaž a to v celkovom súčte oboch jazdcov 100 kg.
 5. Jazdec je povinný prispôsobiť rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, stavu a povahe trate a iným okolnostiam ktoré možno predvídať
 6. Horská trojkolka je určená pre jazdu na vyznačenej trati prevádzkovateľa, je schopná prekonávať len drobné terénne nerovnosti. Nemožno však prekonávať prekážky ako napríklad nakopané priečne zrazy pre odvod vody, výmoli, veľké kamene a hrubé nerovnosti. V opačnom prípade hrozí nebezpečie poškodenia rámu trojkolky a úraz. Za vzniknuté vady na horskej trojkolke a úraz v dôsledku neuposlúchnutia pokynov nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 7. Jazda na horskej trojkolke mimo vytýčenej trasy je PRÍSNE ZAKÁZANÉ!
 8. Pri úraze na trati je jazdec povinný poskytnúť prvú pomoc a oznámiť úraz oprávnením osobám prevádzkovateľa, ktorými sú obsluha v staniciach na sedačkových lanovkách.
 9. Za vzniknuté vady na horskej trojkolke v dôsledku neuposlúchnutia pokynov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na finančné odškodnenie až do výšky 100% ceny horskej trojkolky.
 10. Po zastavení na trati pre trojkolky pred ďalším pokračovaním je jazdec povinný sa presvedčiť či neohrozuje a neobmedzuje ďalších jazdcov trojkoliek.
 11. Každý na trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe ani inému.
 12. Na trati je zakázané akokoľvek svojvoľne meniť úseky alebo prekážky s výnimkou situácií ohrozujúcich bezpečnosť jazdcov na trati.
 13. Každý jazdec sa zaväzuje udržiavať poriadok v areály aj na tratiach, dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky, tento prevádzkový poriadok a pokyny zodpovedných zamestnancov.
 14. Trojkolky sa dajú zapožičať iba s platným cestovný lístkom na lanovky a len na vyznačené trate v stredisku. Jazdy sú obmedzené uvedeným časovým limitom, ktorý začína plynúť prvým prechodom cez turniket. Lístky na obidve časti sa dajú kúpiť len do 16:00, lístok na dolnú časť do 16:30.
Upozornenie

Účasť je na vlastné riziko a za prípadné úrazy sebe a iným osobám prevádzkovateľ ORAVA SKIPARK a.s. nezodpovedá!!!

Ďaľšie aktivity na Kubínskej