Cenník lanoviek s vývozom bicykla – BIKE PARK

Nakupujte lístky do BIKE PARKu za výhodné ceny
z pohodlia Vášho domova cez náš e-shop.

  • Najvýhodnejšie ceny
  • Jednoduchý výdaj
  • Bez čakania na pokladni
  • Vernostný systém

Cenník BIKE PARK - cyklisti

Platný od 1.5. do 31.10.2023

  • E-shop ceny
  • Pokladňa ceny
Druh lístka
Dolná lanovka: → štart Super Mix - cyklisti
Dolná + horná lanovka: → štart A-line / Enduro
4 hodiny - cyklisti
1 deň - cyklisti
2 dni - cyklisti
Sezónni cyklisti
Druh lístka
Dospelí
Juniori / EURO26
ISIC / ITIC
Deti / Seniori
ZŤP / ZŤP-S
Dolná lanovka: → štart Super Mix - cyklisti
9,0 € 11,0 €
8,0 € 9,0 €
6,0 € 7,0 €
Dolná + horná lanovka: → štart A-line / Enduro
15,0 € 17,0 €
12,5 € 14,0 €
10,0 € 11,0 €
4 hodiny - cyklisti
20,0 € 22,0 €
16,5 € 18,0 €
12,0 € 13,0 €
1 deň - cyklisti
22,5 € 25,0 €
19,0 € 21,0 €
15,0 € 16,0 €
2 dni - cyklisti
40,0 € 45,0 €
34,0 € 39,0 €
27,0 € 29,0 €
Sezónni cyklisti
145,0 € 150,0 €
125,0 € 130,0 €
95,0 € 100,0 €

Dolná + horná  sedačková lanovka – cyklisti – SKI PARK Kubínska hoľa má dve sedačkové lanovky, Dolná (na mape ako A) ide do polovice strediska,  Horná (B) od polovice na vrchol. Na vývoz na vrchol Kubínskej hole preto potrebujete dve jazdy na lanovkách.

Lístky sú vydávané na čipových kartách. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty!

Zľavy a pokyny k cenníku.

Zľavnené lístky – lanovky
Deti do 6 rokov.

Nárok na bezplatné využívanie lanoviek majú deti do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 6 rokov. Lanovky využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 2 deti v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). V prípade že chcú využívať detské ihrisko Srdiečkovo, platia iba za vstup doň, lanovky majú bezplatne. Pre uplatnenie nároku je na vyžiadanie obsluhy nevyhnutné predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa.

Kto ma nárok na lístok “Deti”?

Nárok na Lístok Deti majú deti staršie ako 6 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 15 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa.

Kto má nárok na lístok "Junior"?

Nárok na lístok „Junior“ majú osoby od 15 do 19 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti.

Držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26.

Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz ISIC, ITIC, EURO26. Lístok je platný len spolu s týmto preukazom, noste ho so sebou. Pri kontrole je majiteľ lístka povinný preukázať sa aj ním. Pri nákupe lístkov cez ESKIPASS e-shop sa musia držitelia kariet ISIC, ITIC a EURO26 doň najskôr registrovať. Bez registrácie a následnom overení čísla preukazu nie je kúpa za výhodné ceny možná.

Kto ma nárok na skipas “Senior”?

Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.

Držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S.

Nárok na zľavnený Lístok ZŤP z dôvodu zdravotného postihnutia má aj držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) alebo zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom (ZŤP-S). Lístky ZŤP/ZŤP-S sa dajú zakúpiť iba na pokladni v stredisku. Pre uplatnenie nároku na zľavnený Lístok z dôvodu zdravotného postihnutia je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S.

Lístky pre dospelých.

Lístok „Dospelý“ je určený pre osoby vo veku 20 – 59 rokov.

Zľavy pre organizované skupiny.

Pre organizované skupiny ponúkame 10% zľavu z celkovej sumy. Zľavu je možné uplatniť iba pre skupiny s minimálnym počtom 20 osôb pri nákupe lístkov naraz pre celú skupinu. Pri kúpe lístkov pre organizovanú skupinu je potrebné v pokladni predložiť menný zoznam členov skupiny s odtlačkom pečiatky organizácie (u detí a seniorov treba uviesť aj dátum narodenia).

Ceny cez e-shop a na pokladni.

Ceny pre e-shop sú platné len pri nákupe skipasov online cez ESKIPASS e-shop, ktorý sa nachádza na stránke prevádzkovateľa https://kubinska.eskipass.sk/, nie na pokladni strediska. Pri nákupe online taríf nie je možné uplatniť žiadne ďalšie zľavy, zákazníkovi je účtovaná plná cena podľa aktuálneho platného cenníka ESKIPASS e-shop zverejneného na internetových stránkach prevádzkovateľa alebo priamo v stredisku na pokladni.

Iné zľavy a zmena cien.

Kombinovanie alebo prípadné kumulovanie zliav s inými zľavami nie je možné.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Všetky ceny sú vrátane DPH.

Záloha za čipové karty.

Lístky sú vydávané na čipových kartách. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty. Poprosíme Vás, čipové karty vracajte v automate, ktorý sa nachádza uprostred budovy pokladní v dolnej časti strediska. Ďakujeme za pochopenie.

Poistenie zásahov Horskej záchrannej služby.

UPOZORNENIE: V cene lístkov nie je zahrnuté poistenie zásahov Horskej služby, zákazníci sa pohybujú po stredisku, chodníkoch a cyklistických tratiach na vlastnú zodpovednosť, odporúča sa pripoistiť do hôr.

Pokyny k cenníku
Dolná lanovka: → medzistanica Srdiečkovo (→ štart Super Mix).

Predstavuje obojsmernú jazdu na dolnej sedačkovej lanovke označenej na mape ako A  (POMA UNIFIX 4) do medzistanice Srdiečkovo.

V prípade potreby si môže zákazník na vyžiadanie zakúpiť na pokladniach aj obojsmernú jazdu na hornej sedačkovej lanovke označenej na mape ako B (Tatralift SLF 4p) na vrcholovú stanicu Kubínska hoľa. Cena a podmienky zostávajú rovnaké ako pri jazde dolnej sedačkovej lanovke.

Dolná + horná lanovka: → vrcholová stanica Kubínska hoľa (→ štart A-line / Enduro).

Predstavuje obojsmernú jazdu na dolnej sedačkovej lanovke označenej na mape ako A  (POMA UNIFIX 4) do medzistanice Srdiečkovo, plus obojsmernú jazdu na hornej sedačkovej lanovke označenej na mape ako B (Tatralift SLF 4p) na vrcholovú stanicu Kubínska hoľa.

Plarnosť jazdových lístkov.

Platnosť jazdových lístkov na lanovky je len v deň na ktorý boli zakúpené, v prípade že neprešli turniketom alebo kontrolou obsluhy.

Turisti / Paraglidinig.

Lístok je určený pre peších turistov (platí aj pre záujemcov o paragliding na Kubínskej holi, v cene lístka je aj vývoz klzáku).

Cyklisti.

Lístok oprávňuje na vstup na vyznačené trate v BIKE PARKu Kubínska hoľa (Downhill, Super Mix, Enduro, A-line), v cene je aj vývoz bicykla.

Srdiečkovo vstup.

Lístok oprávňuje držiteľa na vstup do detského ihriska Srdiečkovo. Vstup do areálu detského ihriska je možný len s platným lístkom ako pre deti tak aj pre doprovod.

Detské ihrisko je určené pre deti od 2 do 19 rokov. Pri hre na detských zariadeniach je potrebný dohľad dospelým človekom.

V prípade že chcete počas dňa opustiť areál detského ihriska Srdiečkovo a potom sa vrátiť, obdržíte v pokladni náramok na ruku, ktorým sa preukážete pri opätovnom vstupe. Pokiaľ je náramok na ruke nepoškodený, je platný celý deň a môžete sa opakovane vrátiť do Srdiečkova v rámci daného dňa. Bez náramku umiestneného na ruke nie je možný opätovný vstup.

V cene vstupu do Srdiečkova nie je požičanie člna.

Zipline.

Lístky na zipline sa predávajú priamo na štarte zipline, nie na pokladni lanoviek a atrakcií. Platba kartou za zipline nie je možná, nezabudnite si zobrať so sebou aj hotovosť. Ďakujeme za pochopenie.

4 hodiny (cyklisti/turisti).

Platnosť začína od prvého prechodu cez turniket do konca uplynutia časovej doby, na ktorú bol zakúpený alebo ukončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň, na ktorý bol zakúpený. Prípadný zvyšný čas prepadá a neprenáša sa do ďalšieho dňa. Platí na obidve lanovky.

1 deň / 2 dni cyklisti.

Lístok platí na deň / dni, na ktoré bol zakúpený, na obidvoch lanovkách počas prevádzkových hodín strediska, nevyjazdený čas sa do ďalšieho dňa neprenáša, v prípade dvojdňového lístka idú dni za sebou.

Sezónny lístok cyklisti.

Je vydávaný na meno a oprávňujú držiteľa lístka na  využívanie  služieb BIKE PARKu Kubínska hoľa počas letnej sezóny 2023. Držiteľ tohto lístka je povinný pri kúpe zadať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a bude mu vyhotovená fotografia na pokladni v stredisku. Pri nákupe sezónneho lístka cez e-shop, je zákazník povinný zaregistrovať sa, vyplniť pravdivo požadované osobné údaje a nahrať aktuálnu fotografiu. Tieto údaje slúžia len na účely dokazovania či lístok používa osoba, ktorá je uvedená na lístku a v systéme ako vlastník. Sezónny lístok používaný inou osobou ako jeho majiteľom uvedenom pri predaji bude zablokovaný bez nároku na vrátenie peňazí! V prípade, že poverený zamestnanec pri kontrole zistí, že niektorý z údajov je neaktuálny – hlavne fotografia, má právo lístok zablokovať až do doby, kým  nebudú údaje zaktualizované na pokladni v stredisku.

Informácie o prevádzke.

Prevádzková doba lanoviek a atrakcií:  9:00 – 17:00 v závislosti od poveternostných podmienok alebo prevádzkových poriadkov jednotlivých atrakcií, pokiaľ nie je uvedené inak.

Informácie o prevádzke lanových dráh a atrakcií sú denne k dispozícii na predajných miestach lístkov, na internetovej stránke kubinska.sk a telefónnom čísle +421 918 830 065 .

Uzatvorenie strediska alebo obmedzenie prepravnej kapacity.

Stredisko si vyhradzuje  právo obmedziť prepravnú kapacitu podľa aktuálneho vyťaženia a poveternostných podmienok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nepriazni počasia, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a podobne.

Prepravná zmluva a Všeobecné obchodné podmienky (VOP).

Cestujúci je povinný dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky (VOP) vydané spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s.; prevádzkové poriadky jednotlivých atrakcií; osobitné obchodné podmienky platné pre jednotlivé druhy služieb a všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa pohybu a správania sa osôb v chránených oblastiach (Chránená krajinná oblasť Horná Orava) a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prosíme, sledujte tiež aktuálne oznamy uvedené na predajných miestach, informačných tabuliach v stredisku a na webovej stránke kubinska.sk

Zmluva o preprave je uzatvorená okamihom nastúpenia zákazníka do lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia) alebo vstupu do nástupnej stanice alebo nástupného priestoru lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia), ktorý je priestorom prístupným len s platným lístkom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými poriadkom, cestovným poriadkom, cenníkom a ostatnými prevádzkovými predpismi v stredisku.

Cestujúci je povinný po celú dobu plnenia prepravnej zmluvy mať pri sebe platný cestovný doklad, ktorým sa pri kontrole preukazuje. Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom. Ak zamestnanec zistí, že klient jazdí na neplatný alebo neoprávnene zľavnený lístok, tento mu bude takisto zablokovaný bez nároku vrátenia peňazí.

Úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok Letná sezóna 2023 je k dispozícii na pokladni v stredisku na Kubínskej holi alebo na kubinska.sk. Prepravný poriadok a cestovný poriadok je k dispozícii v údolných staniciach sedačkových lanoviek.

Podnikateľská činnosť v stredisku.

Lístok neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti v stredisku na Kubínskej holi bez súhlasu spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s. ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania všetkých tratí, nástupných a výstupných plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).