Cenník lanoviek s vývozom bicykla – BIKE PARK

Nakupujte skipasy za výhodnejšie ceny
z pohodlia domova cez náš e-shop.

 • Bez čakania v pokladni
 • Jednoduchý výdaj
 • Najvýhodnejšie ceny
 • Najazdené kilometre

Cenník– BIKE PARK

 • E-shop ceny
 • Pokladňa ceny
Druh
1 x lanovka - cyklisti
2 x lanovka na vrchol Kubínskej hole - cyklisti
4 hodiny - cyklisti
1 deň - cyklisti
2 dni - cyklisti
Sezónni cyklisti
Druh
Dospelí
Deti / ISIC / Seniori / ZŤP
1 x lanovka - cyklisti
15,5 € 16,0 €
15,5 € 16,0 €
2 x lanovka na vrchol Kubínskej hole - cyklisti
15,5 € 16,0 €
15,5 € 16,0 €
4 hodiny - cyklisti
15,5 € 16,0 €
15,5 € 16,0 €
1 deň - cyklisti
15,5 € 16,0 €
15,5 € 16,0 €
2 dni - cyklisti
15,5 € 16,0 €
15,5 € 16,0 €
Sezónni cyklisti
15,5 € 16,0 €
15,5 € 16,0 €
 • Deti / ISIC / Seniori / ZŤP

  6 – 15 rokov

 • Dospelí

  12 – 15 rokov

2 x Lanovka na vrchol Kubínskej hole – stredisko na Kubínskej holi má dve lanovky, jedna ide do polovica strediska, druhá od polovice na vrchol.

Lístky sú vydávané na čipových kartách. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty!

Zľavy.
Čo deti do 6 rokov?

Nárok na bezplatné využívanie lanoviek majú deti do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 6 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 2 deti v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa.

Kto ma nárok na skipas “Deti”?

Nárok na Lístok „Deti“ majú deti staršie ako 6 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 15 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa.

Lístky pre dospelých.

Lístok „Dospelý“ je určený pre osoby vo veku 15 – 59 rokov.

Držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S.

Nárok na zľavnený Lístok „ZŤP“ z dôvodu zdravotného postihnutia má aj držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) alebo zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom (ZŤP-S). Lístky ZŤP/ZŤP-S sa dajú zakúpiť iba na pokladni v stredisku. Pre uplatnenie nároku na zľavnený Lístok z dôvodu zdravotného postihnutia je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S.

Kto ma nárok na skipas “ISIC”?

Nárok na Lístok „ISIC“ majú aj držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.

Kto má nárok na lístok senior?

Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.

Zľavy pre organizované skupiny

Zľavy pre organizované skupiny: 10% zľava z celkovej sumy. Zľavu je možné uplatniť iba pri organizovaných skupinách s minimálnym počtom 20 osôb pri nákupe lístkov naraz pre celú skupinu. Pri kúpe lístkov pre organizovanú skupinu je potrebné v pokladni predložiť menný zoznam členov skupiny s odtlačkom pečiatky organizácie(u detí a seniorov treba uviesť aj dátum narodenia).

Kombinovanie zliav

Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Všetky ceny sú vrátane DPH.

Ceny pre e-shop.

Ceny pre e-shop sú platné len pri nákupe skipasov online cez ESKIPASS e-shop,, ktorý sa nachádza na stránke prevádzkovateľa https://kubinska.eskipass.sk/, nie na pokladni strediska. Pri nákupe online taríf nie je možné uplatniť žiadne ďalšie zľavy, zákazníkovi je účtovaná plná cena podľa aktuálneho platného cenníka ESKIPASS e-shop zverejneného na internetových stránkach prevádzkovateľa alebo priamo v stredisku na pokladni.