Cenník horské trojkolky s vývozom na lanovke

Platný od 1.5. do 31.10.2024

Kombinovaný lístok
Dolná lanovka + požičanie trojkolky dolný úsek
Dolná aj horná lanovka + požičanie trojkolky dolný a horný úsek
Kombinovaný lístok
Dospelí
Juniori / EURO26
ISIC / ITIC
Deti / Seniori
ZŤP / ZŤP-S
Počet
Dolná lanovka + požičanie trojkolky dolný úsek
23,0 €
21,0 €
19,0 €
1 jazda / 30 minút
Dolná aj horná lanovka + požičanie trojkolky dolný a horný úsek
29,0 €
26,0 €
23,0 €
1 jazda / 60 minút

Lístky sú vydávané na čipovú kartu. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty v automate pri hlavnej pokladni v stredisku.

Vekové podmienky:

  1. Dospelý“- Jazda na horskej trojkolke je možná len osobám od 15 rokov a minimálnej výšky 150 cm.
  2. „Juniori, Deti“ – Jazda na terénnej trokolke je možná pre deti do 15 rokov len v sprievode dospelej osoby. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa.
  3. Nárok na Lístok ISIC majú aj držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
  4. Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.
  5. Nárok na zľavnený Lístok ZŤP z dôvodu zdravotného postihnutia má aj držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) alebo zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom (ZŤP-S). Pre uplatnenie nároku na zľavnený Lístok z dôvodu zdravotného postihnutia je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S.

 

Vysvetlivky.
Kde nájdem požičovňu trojkoliek a kolobežiek?

Požičovňa kolobežiek a trojkoliek sa nachádza v dolnej časti strediska pri nástupe na sedačkovú lanovku. Zapožičanie je možne len osobne v požičovni – trojkolky samostatne bez jazdcov nahor nevyvážame! Pred kúpou lístka na trojkolky si treba najskôr vypísať poučenia jazdca. Pri osobách mladších ako 18 rokov je nutný podpis zákonného zástupcu. Až po odovzdaní riadne vyplneného a podpísaného poučenia Vám budú predané lístky na zjazd!Trojkolky sa dajú zapožičať iba s platným cestovný lístkom na lanovky a len na vyznačené trate v stredisku.

Dolná lanovka + požičanie trojkolky dolný úsek

Znamená zjazd na trojkolke, len dolný úsek (cca 2 km). V cene lístka je vývoz dolnou lanovkou (A), plus zapožičanie trojkolky. Jazda je obmedzená časovým limitom 30 minút do kedy treba trojkolku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket. V prípade omeškania odovzdania trojkolky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístok na dolnú lanovku + požičanie trojkolky sa dá kúpiť do 16:30.

Dolná aj horná lanovka + požičanie trojkolky dolný a horný úsek.

Znamená zjazd na trojkolke – horný aj dolný úsek (cca 4,8 km). SKI PARK Kubínska hoľa má dve sedačkové lanovky, dolná – Minčol I. (na mape ako A) ide do polovice strediska,  horná – Minčol II. (B) od polovice na vrch. Aby ste sa vyviezli na vrchol Kubínskej hole potrebujete využiť obe lanovky. V cene lístka je vývoz lanovkami plus zapožičanie trojkolky. Jazda je obmedzená časovým limitom 60 minút do kedy treba trojkolku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket. V prípade omeškania vrátenia trojkolky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístky na obidve lanovky + požičanie trojkolky sa dajú kúpiť len do 16:00.