Skialpinizmus

Skialpinizmus sa za posledné roky teší čoraz väčšej popularite a na Kubínskej holi nezabúdame ani na nadšencov tohto zimného športu, avšak zjazdovky predovšetkým slúžia užívateľom lanoviek a vlekov, ktorí si za ich využívanie platia.

Prečo sa oplatí skialp na Kubínskej?

Nezabudnuteľné
výhľady
Upravený
svah
Cesta cez
les
Bezpečný
terén

Keďže príprava (zasnežovanie) a každodenná úprava zjazdoviek, ale aj odhŕňanie prístupových ciest a parkovísk nás stojí nemalé finančné prostriedky, pristúpili sme k ich spoplatneniu aj pre skialpinistov.

Skialpinisti doteraz využívali všetky tieto služby bezplatne, pričom všetky náklady znášali lyžiari alebo naše stredisko. Preto aj z týchto dôvodov sme rozhodli spoplatniť využívanie zjazdových tratí a skialpových trás na Kubínskej holi.


Vstup na trate si môžete kúpiť jednorázovo(pri každej vašej návšteve strediska), alebo zakúpením sezónneho lístka, ktorý Vás oprávňuje k využívaniu skialpových trás počas celej zimnej sezóny 2023/2024. V cene lístka je zahrnuté:

 • zasnežovanie zjazdoviek, bez ktorých by bol výstup hlavne počas teplejších období nemožný
 • každodennú úpravu zjazdoviek, ktoré používate pri zostupe dole
 • odhŕňanie a posyp ciest
 • odhŕňanie a využívanie parkovacích miest

Cenník skialpinsti

Podrobné vysvetlivky ohľadom zliav, pokynov k cenníku a prevádzky strediska nájdete v Cenníku skipasov!

Druh lístka
1 x vstup skialpinisti
Sezónny skialpinistický
Druh lístka
Cena(deti od 6 rokov, juniori, dospelý, seniori)
1 x vstup skialpinisti
6,0 €
Sezónny skialpinistický
60,0 €

UPOZORNENIE: Lístok 1x vstup skialpinisti / sezónny – skialpinisti oprávňuje kupujúceho na vstup len na vyznačené (vytýčené) skialpinistické trate v stredisku, počas denných prevádzkových hodín strediska(lístok neplatí počas večerného lyžovania), neoprávňuje k jazde na dopravných zariadeniach(lanovkách a vlekoch).

1 x vstup skialpinisti– lístok platí pre jednu osobu, len na deň jeho zakúpenia.

Sezónny skialpinistický – lístok platí počas celej zimnej sezóny 2023/24, je vydávaný na meno a priezvisko, držiteľ je povinný pri kúpe zadať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a bude mu vyhotovená fotka na pokladni v stredisku. Tieto údaje slúžia len na účely dokazovania či lístok používa dotyčná osoba, ktorá je uvedená na lístku a v systéme ako vlastník. Lístok je vydávaný na čipovej karte so zálohou 2 €.

V prípade že poverený zamestnanec zistí, že skialpinista nemá pri sebe platný lístok, alebo požíva sezónny lístok(skipas) inej osoby, má právo ho vylúčiť z používania skialpinistických a zjazdových tratí a tento lístok(skipas) zablokovať bez náhrady na vrátenie peňazí.

Kupujúci je povinný sa riadiť VOP SKI PARK Kubínska hoľa, Pravidlami pre skialpinistov, Zákonom o Horskej záchrannej službe č. 544/2002 Z.z. a pokyny poverených zamestnancov. Úplné znenie VOP a Pravidlá pre skialpinistov sú k dispozícii aj na pokladni v stredisku SKI PARK Kubínska hoľa.

Na mape strediska nájdete vyznačené skialp trasy, ktoré začínajú od Hotela Green, výstup po zjazdovke bude v závislosti od snehových podmienok možný vždy len okrajom zjazdovky, za hranicou zjazdovky označenej prenosným tyčovým značením.

Mapa strediska

Zimná mapa strediska

UPOZORNENIE: V čase od 16:00 do 8:00 je STREDISKO UZATVORENÉ (vrátane parkovísk)! Zákaz vstupu skialpinistom a všetkým nepovolaným osobám na zjazdovky! Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom. Zákaz vstupu platí aj po 16.00 hod., čiže aj počas večerného lyžovania! Z dôvodu neustáleho ohrozovania vlastnej bezpečnosti a ničenia čerstvo upravených zjazdoviek.

Pravidlá pre skialpinistov pri pohybe na lyžiarskych zjazdových tratiach a skialpových trasách v stredisku Kubínska hoľa.

Zjazdovky slúžia predovšetkým užívateľom lanoviek a vlekov. Aby sme na zjazdovkách zabránili kolíziám a úrazom, prosíme Vás, aby ste sa oboznámili s podmienkami pohybu skialpinistov na lyžiarskych tratiach a popri FIS – pravidlách dodržiavali aj nasledovné odporúčania:

 1. Skialpinistické výstupy a schádzanie sú na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť. Pri svojvoľnom vstupe do neprístupných zón, nerešpektovaní uzáver, porušovaní otváracích dôb strediska a pokynov Horskej Záchrannej Služby (HZS) preberá účastník skialpinistického výstupu úplnú zodpovednosť za svoje konanie.
 2. Skialpinistický výstup prevádzajte len po vytýčenej výstupovej trase v rámci strediska (naznačená žltou líniou v mape), prípadne vždy okrajom zjazdovky, za hranicou zjazdovky označenej prenosným tyčovým značením.
 3. Výstup prevádzajte vždy za sebou, nie vedľa seba. Zjazdovku traverzujte v dostatočnom rozostupe a len v označených miestach.
 4. Venujte zvýšenú pozornosť pohybu lyžiarov na svahu a premávke na zjazdovke, tak aby ste neohrozili a nezranili seba a ostatných.
 5. Obzvlášť nutné je dávať pozor pred vrcholmi („padákmi“), zúženými miestami, na strmých miestach, pri zľadovatenom teréne, pri prechádzaní krížom cez zjazdovku a neprechádzať krížom na neprehľadných miestach.
 6. Rýchlosť výstupu a zostupu prispôsobte svojim schopnostiam, snehovým podmienkam, poveternostným podmienkam, prostrediu, frekvencii na svahu a časovej rezerve na bezpečné opustenie svahov do ukončenia času vyhradeného pre skialpinistov.
 7. Nevstupujte na uzavreté zjazdovky alebo ich časti. Dodržujte miestne značenie a pokyny HS, obsluhy lanoviek, vlekov a zjazdoviek. Nevstupujte na zjazdovky mimo oficiálnych prevádzkových hodín.
 8. Je zakázané vstupovať na zjazdovky a lyžiarske trate a trasy so psom.
 9. Časti skialpinistických trás sa môžu nachádzať na území chránených oblastí –Chránená krajinná oblasť Horná Orava, preto sú návštevníci povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa pohybu a správania sa osôb v týchto oblastiach. Skialpinizmus je možné uskutočňovať len vtedy, keď je dostatok snehu a tým sa vyhýbať poškodeniu rastlín a pôdy. Je dôležité brať ohľad na voľne žijúce živočíchy, nakoľko sú zvieratá rušené.
 10. Dodržujte biely kódex strediska.
 11. Využívaním priestorov vymedzených pre skialpinizmus sa účastník skialpinistického výstupu zaväzuje dodržiavať tieto Pravidlá pre skialpinistov, Všeobecné obchodné podmienky SKI PARKu Kubínska hoľa, Zákon o Horskej záchrannej službe č. 544/2002 Z.z. a pokyny poverených zamestnancov. V prípade zistenia porušenia týchto pravidiel je poverený zamestnanec oprávnený účastníkovi skialpinistického výstupu zamedziť vstup na vymedzené priestory pre skialpinistov (skialpinistické trasy) a zjazdové trate.

Lístok si môžete zakúpiť tu

Prejsť na eskipass