Skialpinizm

Skialpinizm cieszy się w ostatnich latach coraz większą popularnością, a na Kubińskiej Holi nie zapominamy o miłośnikach tego sportu zimowego, a trasy zjazdowe służą przede wszystkim użytkownikom kolejek linowych i wyciągów, którzy płacą za korzystanie z nich kupując karnety narciarskie.

Dlaczego warto pokonywać skialpinizm na Kubińskiej?

Niezapomniany
wyświetlenia
Przygotowany stok
Droga przez
Las
Bezpieczny
teren

Ponieważ przygotowanie (naśnieżanie) i codzienne ratrakowanie stoków, a także odśnieżanie dróg dojazdowych i parkingów generuje bardzo wysokie koszty, zaczęliśmy pobierać opłaty również od skialpinistów.

Do tej pory skialpiniści korzystali z tych wszystkich usług bezpłatnie, a wszystkie koszty ponosili narciarze lub nasz ośrodek narciarski. Dlatego też z tych powodów zdecydowaliśmy się pobierać opłaty za korzystanie z tras zjazdowych i narciarskich na Kubińskiej Holi. Skialpinizm na Orawie jest magiczny!


Wstęp na ścieżki dla skialpinistów można wykupić jednorazowo – przy każdej wizycie w ośrodku narciarskim lub wykupując karnet, który uprawnia do korzystania ze stoków narciarskich przez cały sezon zimowy 2023/2024. Cena biletu obejmuje:

 • naśnieżanie stoków, bez którego skialpinizm byłby niemożliwy, szczególnie w cieplejszych porach roku
 • codzienna pielęgnacja stoków, z których korzystacie podczas zjazdów
 • odśnieżanie i posypywanie dróg
 • oczyszczanie i korzystanie z miejsc parkingowych
Rodzaj biletu
1 x wejście skialpiniści
Cały sezon - skialpiniści
Rodzaj biletu
Cena
1 x wejście skialpiniści
6,0 €
Cały sezon - skialpiniści
60,0 €

UWAGA: Bilet 1x wstęp skialpiniści / sezonowyskialpiniści uprawnia kupującego do wstępu wyłącznie na oznakowane (oznakowane) trasy skialpinistyczne na terenie ośrodka, w codziennych godzinach funkcjonowania ośrodka (bilet nie obowiązuje podczas wieczornej jazdy na nartach), nie uprawnia kupującego do korzystania ze środków transportu (kolejki linowe i wyciągi).

1x wejście skialpiniści – bilet ważny jest na jedną osobę, tylko w dniu jego zakupu.

Sezonowy karnet Skialpiniści – ważny przez cały sezon zimowy 2023/24, wydawany jest na imię i nazwisko, posiadacz zobowiązany jest do wpisania imienia i nazwiska, daty urodzenia. Zdjęcie zostanie wykonane w kasie w ośrodku przy zakupie karnetu. Dane te służą jedynie do wykazania, czy z biletu korzysta dana osoba, która jest wymieniona na bilecie oraz w systemie jako właściciel. Bilet jest wystawiony na kartę chipową z kaucją w wysokości 2 €.

Jeżeli uprawniony pracownik stwierdzi, że narciarz nie ma przy sobie ważnego biletu lub korzysta z karnetu (skipassu) innej osoby, ma on prawo wykluczyć go z korzystania z tras skialpinistycznych i zjazdowych oraz zablokować ten bilet (skipass) bez odszkodowania i zwrotu pieniędzy.

Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania Ogólnych Warunków Handlowych SKIPARKU Kubínska hoľa, Regulaminu dla narciarzy alpinistów, Ustawy o Pogotowiu Górskim nr. 544/2002 Dz. oraz instrukcje upoważnionego personelu. Pełen tekst Ogólnych Warunków i Regulaminu dla skialpinistów dostępny jest również w kasie ośrodka SKI PARK Kubínska hoľa.

Mapa strediska

UWAGA: CENTRUM jest ZAMKNIĘTE (w tym parkingi) od 16:00 do 8:00! Skialpiniści oraz wszelkie osoby nieupoważnione mają zakaz wstępu na stoki! Istnieje ryzyko obrażeń od lin maszyn śnieżnych i maszyn do przygotowania stoków, zwłaszcza wciągarek z rozwiniętą liną.

 

ZASADY DLA SKIALPINISTÓW PODCZAS PORUSZANIA SIĘ NA TRASACH NARCIARSKICH I SZLAKACH SKIALPINISTYCZNYCH W OŚRODKU NARCIARSKIM KUBÍNSKA HOĽA.

Z stoku korzystają głównie użytkownicy kolejek linowych i wyciągów. W celu zapobiegania kolizjom i kontuzjom na stokach prosimy o zapoznanie się z warunkami poruszania się skialpinistów na trasach narciarskich oraz przepisami FIS, pamiętajcie o przestrzeganie następujących zaleceń:

 1. Podejścia i zjazdy skialpinistyczne są na własne ryzyko i odpowiedzialność. W przypadku samowolnego wchodzenia do stref niedostępnych, lekceważenia zamknięć, naruszania godzin otwarcia ośrodka oraz poleceń Górskiego Pogotowia Ratunkowego (HZS) uczestnik wyprawy skialpinistycznej ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania.
 2. Wychodzenie skialpinistów powinno odbywać się wyłącznie wyznaczoną trasą wychodzenia w centrum (oznaczoną żółtą linią na mapie) lub zawsze wzdłuż krawędzi stoku, poza granicą stoku oznaczoną przenośnymi kijkami oznaczające ją
 3. Zawsze wyjeżdżaj jeden po drugim, a nie obok siebie. Pokonuj zbocze w odpowiedniej odległości i tylko w oznaczonych miejscach.
 4. Zwróć szczególną uwagę na poruszanie się narciarzy na stoku i ruch na stoku, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo ani nie zranić siebie lub innych.
 5. Szczególnie należy uważać przed szczytami (hopkami), w wąskich miejscach, na stromych miejscach, na oblodzonym terenie, podczas pokonywania stoku skośno i nie przechodzenia w nieprzejrzystych miejscach.
 6. Dostosuj prędkość występu i zjazdu do swoich umiejętności, warunków śniegowych, warunków pogodowych, otoczenia i frekwencji ruchu na stoku.
 7. Nie wchodź na zamknięte stoki lub ich części. Postępuj zgodnie z lokalnymi znakami i instrukcjami operatorów Górskiego Pogotowia Ratunkowego, kolei linowych, wyciągów i stoków narciarskich. Nie wchodź na stoki poza oficjalnymi godzinami pracy.
 8. Zabrania się wchodzenia z psem na stoki i trasy narciarskie oraz trasy.
 9. Część tras skialpinistycznych może znajdować się na obszarach chronionych – Obszar Chronionego Krajobrazu Górna Orawa, dlatego odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących poruszania się i zachowania osób na tych obszarach. Skialpinizm można uprawiać tylko wtedy, gdy jest wystarczająco dużo śniegu, aby uniknąć uszkodzenia roślin i gleby. Ważne jest, aby uważać na dziko żyjące zwierzęta, ponieważ zwierzęta mogą być wzruszone.
 10. Postępuj zgodnie z białym kodem ośrodka.
 11. Korzystając z terenów przeznaczonych do uprawiania skialpinizmu, uczestnik wyprawy skialpinistycznej zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu dla narciarzy alpinistów, Ogólnych warunków SKI PARK Kubínska hoľa, Ustawy o Pogotowiu Górskim nr. 544/2002 Dz. oraz instrukcje upoważnionego personelu. W przypadku złamania niniejszego regulaminu upoważniony pracownik jest upoważniony do poinstruowania uczestnika i wezwania go do przestrzegania zasad. W przypadku rażących, ciągłych lub powtarzających się naruszeń upoważniony pracownik jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnikowi uprawiania skialpinizmu do wejścia na wyznaczone obszary.

Bilet można kupić tutaj

Przejdź do eskipassu