Cenník atrakcií bez vývozu na lanovke

Platný od 1.5. do 31.10.2023

Atrakcia
Srdiečkovo vstup
Požičanie trojkolka dolný aj horný úsek
Požičanie kolobežka dolný aj horný úsek
Požičanie trojkolka dolný úsek
Požičanie kolobežka dolný úsek
Požičanie čln
Zipline - jedna jazda
Zipline - tandem jazda (dve osoby, ktorých spoločná hmotnosť nepresiahne 130 kg)
Atrakcia
Cena
Počet / trvanie
Srdiečkovo vstup
1,0 € doprovod / 8,0 € deti
1 osoba / deň
Požičanie trojkolka dolný aj horný úsek
12,0 €
1 zjazd / 60 minút
Požičanie kolobežka dolný aj horný úsek
9,0 €
1 zjazd / 60 minút
Požičanie trojkolka dolný úsek
10,0 €
1 zjazd / 30 minút
Požičanie kolobežka dolný úsek
7,0 €
1 zjazd / 30 minút
Požičanie čln
6,0 €
1 čln / 30 minút
Zipline - jedna jazda
27,0 €
1 osoba
Zipline - tandem jazda (dve osoby, ktorých spoločná hmotnosť nepresiahne 130 kg)
50,0 €
2 osoby

UPOZORNENIE:

  • Všetky ceny atrakcií sú uvedené bez vývozu lanovkou. Lístky do Srdiečkova a na člnkovanie sa predávajú len do 16:00.
  • Kolobežky a trojkolky sa dajú zapožičať iba s platným cestovný lístkom na lanovky a len na vyznačené trate v stredisku. Jazdy sú obmedzené uvedeným časovým limitom, ktorý začína plynúť prvým prechodom cez turniket. Lístky na obidve časti sa dajú kúpiť len do 16:00, lístok na dolnú časť do 16:30.
  • Detské ihrisko je určené pre deti od 2 do 19 rokov. Vstup do areálu detského ihriska je možný len s platným lístkom ako pre deti tak aj pre doprovod. Pri hre na detských zariadeniach je potrebný dohľad dospelým človekom. V cene vstupu do Srdiečkova nie je požičanie člna.
  • V prípade že chcete počas dňa opustiť areál detského ihriska Srdiečkovo a potom sa vrátiť, obdržíte v pokladni náramok na ruku, ktorým sa preukážete pri opätovnom vstupe. Pokiaľ je náramok na ruke nepoškodený, je platný celý deň a môžete sa opakovane vrátiť do Srdiečkova v rámci daného dňa. Bez náramku umiestneného na ruke nie je možný opätovný vstup.
  • Lístky na zipline sa predávajú priamo na štarte zipline do 16:30, nie na pokladni lanoviek a atrakcií! Platba kartou za zipline nie je možná, zoberte si so sebou hotovosť. Viac informácií o atrakcii nájdete priamo na podstránke Zipline.

ZÁKAZNÍK JE POVINNÝ PRI VSTUPE NA ATRAKCIE DODRŽIAVAŤ PREVÁDZKOVÉ PORIADKY JEDNOTLIVÝCH ATRAKCIÍ, POKYNY OBSLUHY, VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A OSTATNÉ POKYNY SÚVISIACE S VYUŽÍVANÍM JEDNOTLIVÝCH SLUŽIEB.