Terénne kolobežky

Vyskúšajte si jazdu na monster kolobežkách. Kolobežka je špeciálne stavaná na jazdu v horskom prostredí a jej široké kolesá zabezpečujú ideálnu priľnavosť aj k náročnejšiemu terénu.

Prevádzková doba

Terenné kolobežky

Zatvorené

Upozornenie

Letná sezóna 2023 na Kubínskej holi ukončená.

Vyvezte sa pohodlne sedačkovou lanovkou na vrchol Kubínskej hole a vychutnajte si zjazd na našej terénnej kolobežke. Skvelá zábava pre každého. Požičovňa kolobežiek a trojkoliek sa nachádza v dolnej časti strediska, pri nástupe na sedačkovú lanovku. Výbava zahŕňa aj prilbu.

Cenník BIKE PARK - cyklisti

Platný od 1.5. do 31.10.2024

 • E-shop ceny
 • Pokladňa ceny
Druh lístka
Dolná lanovka: → štart Super Mix cyklisti
Dolná + horná lanovka: → štart A-line / Enduro / Downhill cyklisti
4 hodiny cyklisti
1 deň cyklisti
2 dni cyklisti
3 dni zo sezóny cyklisti
Sezónny cyklisti
Druh lístka
Dospelí
Juniori / EURO26
ISIC / ITIC
Deti / Seniori
ZŤP / ZŤP-S
Dolná lanovka: → štart Super Mix cyklisti
10,0 € 12,0 €
8,5 € 10,0 €
7,0 € 8,0 €
Dolná + horná lanovka: → štart A-line / Enduro / Downhill cyklisti
16,0 € 17,0 €
13,0 € 14,0 €
10,0 € 11,0 €
4 hodiny cyklisti
20,0 € 22,0 €
16,5 € 18,0 €
12,0 € 13,0 €
1 deň cyklisti
22,5 € 25,0 €
19,0 € 21,0 €
15,0 € 16,0 €
2 dni cyklisti
40,0 € 45,0 €
34,0 € 39,0 €
27,0 € 29,0 €
3 dni zo sezóny cyklisti
50,0 € 55,0 €
42,0 € 46,0 €
33,0 € 36,0 €
Sezónny cyklisti
145,0 € 150,0 €
125,0 € 130,0 €
95,0 € 100,0 €

Zjazd na kolobežke – dolná aj horná časť. Jazda je obmedzená časovým limitom 60 minút do kedy treba kolobežku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket. V prípade omeškania odovzdania kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístky na obidve lanovky + požičanie kolobežky sa dajú kúpiť len do 16:00.

Zjazd na kolobežke – len dolná časť. Jazda je obmedzená časovým limitom 30 minút do kedy treba kolobežku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket. V prípade omeškania odovzdania kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístok na dolnú lanovku + požičanie kolobežky sa dá kúpiť do 16:30.

Upozornenie

Pred kúpou lístka na trojkolky a kolobežky si treba najskôr vypísať poučenia jazdca v požičovni, ktorá sa nachádza hneď vedľa pokladne v dolnej časti strediska. Až po odovzdaní riadne vyplneného a podpísaného poučenia Vám budú predané lístky na zjazd! Zapožičanie je možne len dole a osobne v požičovni – kolobežky a trojkolky samostatne bez jazdcov nahor nevyvážame. Pri osobách mladších ako 18 rokov je nutný podpis zákonného zástupcu. Výbava zahŕňa aj prilbu.

Vekové podmienky

 1. „Dospelý“ – Jazda na terénnej kolobežke je bez obmedzení možná len osobám od 15 rokov a minimálnej výšky 130 cm.
 2. „Deti“Jazda na terénnej kolobežke je možná aj pre deti od 12 rokov a výšky 130 cm, ale len v sprievode dospelej osoby. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa.
 3. Nárok na Lístok „ISIC“ majú aj držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
 4. Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.
 5. Nárok na zľavnený Lístok „ZŤP“ z dôvodu zdravotného postihnutia má aj držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) alebo zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom (ZŤP-S). Pre uplatnenie nároku na zľavnený Lístok z dôvodu zdravotného postihnutia je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S.

Dolná aj horná  sedačková lanovka + Kolobežka zjazd obidve časti – SKI PARK Kubínska hoľa má dve sedačkové lanovky, Dolná (na mape ako A) ide do polovice strediska na medzistanicu k Srdiečkovu,  Horná (B) od polovice na hor. Na vrchol Kubínskej hole preto potrebujete vývoz na obidvoch lanovkách plus zapožičanie kolobežky. V cene lístka je vývoz lanovkami plus zapožičanie kolobežky.

Lístky sú vydávané na čipovú kartu. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty v automate pri hlavnej pokladni v stredisku.

Prevádzkový poriadok pre Terénne kolobežky – monster.

 1. Jazda na terénnej kolobežke je možná od 12 rokov alebo výšky 130 cm, deti do 15 rokov len v sprievode dospelej osoby.
 2. Každý jazdec je povinný mať počas jazdy na hlave prilbu.
 3. Každý jazdec je počas jazdy povinný sa plne venovať jazde na kolobežke.
 4. Terénna kolobežka je konštrukčne riešená pre jedného jazdca a to s maximálnym zaťažením 100 kg.
 5. Jazdec je povinný prispôsobiť rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, stavu a povahe trate a iným okolnostiam ktoré možno predvídať.
 6. Terénna kolobežka je určená pre jazdu na vyznačenej trati prevádzkovateľa, je schopná prekonávať drobné terénne nerovnosti. Nemožno však prekonávať prekážky ako napríklad priečne zrazy pre odvod vody, výmoli, kamene a hrubé nerovnosti. V opačnom prípade hrozí nebezpečie poškodenia rámu kolobežky a úraz. Za vzniknuté vady na kolobežke a úraz v dôsledku neuposlúchnutia pokynov nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 7. Jazda na monster kolobežke mimo vytýčenej trasy je PRÍSNE ZAKÁZANÁ!
 8. Pri úraze na trati je jazdec povinný poskytnúť prvú pomoc a oznámiť úraz oprávnením osobám prevádzkovateľa, ktorými sú obsluha v staniciach na sedačkových lanovkách.
 9. Za vzniknuté vady na terénnej kolobežke v dôsledku neuposlúchnutia pokynov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na finančné odškodnenie až do výšky 100% ceny kolobežky.
 10. Po zastavení na trati pre kolobežky a trojkolky a pred ďalším pokračovaním je jazdec povinný sa presvedčiť či neohrozuje a neobmedzuje ďalších jazdcov trojkoliek alebo kolobežiek.
 11. Na trati je každý povinný sa správať tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe ani inému.
 12. Na trati je zakázané akokoľvek svojvoľne meniť úseky alebo prekážky s výnimkou situácií ohrozujúcich bezpečnosť jazdcov na trati.
 13. Každý jazdec sa zaväzuje udržiavať poriadok v areály aj na tratiach, dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky, tento prevádzkový poriadok a pokyny zodpovedných zamestnancov.
 14. Kolobežky a trojkolky sa dajú zapožičať iba s platným cestovný lístkom na lanovky a len na vyznačené trate v stredisku. Jazdy sú obmedzené uvedeným časovým limitom, ktorý začína plynúť prvým prechodom cez turniket. Lístky na obidve časti sa dajú kúpiť len do 16:00, lístok na dolnú časť do 16:30.
Upozornenie

Účasť je na vlastné riziko a za prípadné úrazy sebe a iným osobám prevádzkovateľ ORAVA SKIPARK a.s. nezodpovedá!!!

Ďaľšie aktivity na Kubínskej