Terenné kolobežky

Vyskúšajte si jazdu na monster kolobežkách. Kolobežka je špeciálne stavaná na jazdu v horskom prostredí a jej široké kolesá zabezpečujú ideálnu priľnavosť aj k náročnejšiemu terénu.

Prevádzková doba

Terenné kolobežky

Zatvorené

Upozornenie

16-18.9.2022 terénne kolobežky z dôvodu nevhodných podmienok na tratiach MIMO PREVÁDZKY.

Vyvezte sa pohodlne sedačkovou lanovkou na vrchol Kubínskej hole a vychutnajte si zjazd na našej terénnej kolobežke. Skvelá zábava pre každého. Požičovňa kolobežiek a trojkoliek sa nachádza v dolnej časti strediska, pri nástupe na sedačkovú lanovku. Výbava zahŕňa aj prilbu.

Cenník horské kolobežky / horské trojkolky s vývozom na lanovke

Kombinovaný lístok
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Kolobežka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Trojkolka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*
1x dolná lanovka + Kolobežka zjazd len dolná časť 2 km**
1x dolná lanovka + Trojkolka zjazd len dolná časť 2 km**
Kombinovaný lístok
Dospelý
Deti, ISIC Senior, ZŤP
Počet
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Kolobežka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*
20 €
15 €
1 jazda / 60 minút
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Trojkolka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*
26 €
21 €
1 jazda / 60 minút
1x dolná lanovka + Kolobežka zjazd len dolná časť 2 km**
15 €
12 €
1 jazda / 30 minút
1x dolná lanovka + Trojkolka zjazd len dolná časť 2 km**
19 €
16 €
1 jazda / 30 minút

Zjazd na trojkolke – dolná aj horná časť. Jazda je obmedzená časovým limitom 60 minút do kedy treba trojkolku/kolobežku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket. V prípade omeškania odovzdania trojkolky/kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístky na obidve lanovky + požičanie kolobežky/trojkolky sa dajú kúpiť len do 16:00.

Zjazd na trojkolke – len dolná časť. Jazda je obmedzená časovým limitom 30 minút do kedy treba trojkolku/kolobežku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket. V prípade omeškania odovzdania trojkolky/kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístok na dolnú lanovku + požičanie kolobežky trojkolky sa dá kúpiť do 16:30.

Upozornenie

Požičovňa trojkoliek a kolobežiek sa nachádza v dolnej časti strediska vedľa hlavnej pokladne. Zapožičanie je možne len dole a osobne v požičovni – kolobežky a trojkolky samostatne bez jazdcov nahor nevyvážame! Pri osobách mladších ako 18 rokov je nutný podpis zákonného zástupcu. Výbava zahŕňa aj prilbu.

Prevádzkový poriadok pre Terénne kolobežky – monster.

 1. Jazda na terénnej kolobežke je možná od 12 rokov alebo výšky 130 cm, deti do 15 rokov len v sprievode dospelej osoby.
 2. Každý jazdec je povinný mať počas jazdy na hlave prilbu.
 3. Každý jazdec je počas jazdy povinný sa plne venovať jazde na kolobežke.
 4. Terénna kolobežka je konštrukčne riešená pre jedného jazdca a to s maximálnym zaťažením 100 kg.
 5. Jazdec je povinný prispôsobiť rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, stavu a povahe trate a iným okolnostiam ktoré možno predvídať.
 6. Terénna kolobežka je určená pre jazdu na vyznačenej trati prevádzkovateľa, je schopná prekonávať drobné terénne nerovnosti. Nemožno však prekonávať prekážky ako napríklad priečne zrazy pre odvod vody, výmoli, kamene a hrubé nerovnosti. V opačnom prípade hrozí nebezpečie poškodenia rámu kolobežky a úraz. Za vzniknuté vady na kolobežke a úraz v dôsledku neuposlúchnutia pokynov nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 7. Jazda na monster kolobežke mimo vytýčenej trasy je PRÍSNE ZAKÁZANÁ!
 8. Pri úraze na trati je jazdec povinný poskytnúť prvú pomoc a oznámiť úraz oprávnením osobám prevádzkovateľa, ktorými sú obsluha v staniciach na sedačkových lanovkách.
 9. Za vzniknuté vady na terénnej kolobežke v dôsledku neuposlúchnutia pokynov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na finančné odškodnenie až do výšky 100% ceny kolobežky.
 10. Po zastavení na trati pre kolobežky a trojkolky a pred ďalším pokračovaním je jazdec povinný sa presvedčiť či neohrozuje a neobmedzuje ďalších jazdcov trojkoliek alebo kolobežiek.
 11. Na trati je každý povinný sa správať tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe ani inému.
 12. Na trati je zakázané akokoľvek svojvoľne meniť úseky alebo prekážky s výnimkou situácií ohrozujúcich bezpečnosť jazdcov na trati.
 13. Každý jazdec sa zaväzuje udržiavať poriadok v areály aj na tratiach, dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky, tento prevádzkový poriadok a pokyny zodpovedných zamestnancov.
 14. Kolobežky a trojkolky sa dajú zapožičať iba s platným cestovný lístkom na lanovky a len na vyznačené trate v stredisku. Jazdy sú obmedzené uvedeným časovým limitom, ktorý začína plynúť prvým prechodom cez turniket. Lístky na obidve časti sa dajú kúpiť len do 16:00, lístok na dolnú časť do 16:30.
Upozornenie

Účasť je na vlastné riziko a za prípadné úrazy sebe a iným osobám prevádzkovateľ ORAVA SKIPARK a.s. nezodpovedá!!!

Vekové podmienky

 1. „Dospelý“ – Jazda na horskej trojkolke je možná len osobám od 15 rokov a minimálnej výšky 150 cm.
 2. „Deti“ – Jazda na terénnej kolobežke je možná od 12 rokov alebo výšky 130 cm, deti do 15 rokov len v sprievode dospelej osoby. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa.
 3. Nárok na Lístok „ISIC“ majú aj držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
 4. Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.
 5. Nárok na zľavnený Lístok „ZŤP“ z dôvodu zdravotného postihnutia má aj držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) alebo zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom (ZŤP-S). Pre uplatnenie nároku na zľavnený Lístok z dôvodu zdravotného postihnutia je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S. turniket. Lístky na obidve časti sa dajú kúpiť len do 16:00, lístok na dolnú časť do 16:30.

Kubínska hoľa má dve lanovky, jedna ide do polovica strediska, druhá od polovice na vrchol. Na vývoz na vrchol Kubínskej hole preto potrebujete dve jednotlivé jazdy na dolnej a hornej lanovke(na mape A,B) = 2x Lanovka – na vrchol Kub. Hole plus zapožičanie trojkolky/kolobežky. V cene lístka je vývoz lanovkou/lanovkami plus zapožičanie trojkolky/kolobežky.

Lístky sú vydávané na čipovú kartu. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty v automate pri hlavnej pokladni v stredisku.

Na stiahnutie