Cenník horské kolobežky / horské trojkolky s vývozom na lanovke

Platný od 1.5. do 31.10.2022

Kombinovaný lístok
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Kolobežka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Trojkolka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*
1x dolná lanovka + Kolobežka zjazd len dolná časť 2 km**
1x dolná lanovka + Trojkolka zjazd len dolná časť 2 km**
Kombinovaný lístok
Dospelý
Deti, ISIC Senior, ZŤP
Počet
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Kolobežka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*
20 €
15 €
1 jazda / 60 minút
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Trojkolka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*
26 €
21 €
1 jazda / 60 minút
1x dolná lanovka + Kolobežka zjazd len dolná časť 2 km**
15 €
12 €
1 jazda / 30 minút
1x dolná lanovka + Trojkolka zjazd len dolná časť 2 km**
19 €
16 €
1 jazda / 30 minút
Vekové podmienky:
  1. Dospelý“- Jazda na horskej trojkolke je možná len osobám od 15 rokov a minimálnej výšky 150 cm.
  2. Deti“ – Jazda na terénnej kolobežke je možná od 12 rokov alebo výšky 130 cm, deti do 15 rokov len v sprievode dospelej osoby. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa.
  3. Nárok na Lístok ISIC majú aj držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
  4. Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.
  5. Nárok na zľavnený Lístok ZŤP z dôvodu zdravotného postihnutia má aj držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) alebo zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom (ZŤP-S). Pre uplatnenie nároku na zľavnený Lístok z dôvodu zdravotného postihnutia je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S.

UPOZORNENIE: Požičovňa kolobežiek a trojkoliek sa nachádza v dolnej časti strediska pri nástupe na sedačkovú lanovku. Zapožičanie je možne len osobne v požičovni – kolobežky a trojkolky samostatne bez jazdcov nahor nevyvážame! Pri osobách mladších ako 18 rokov je nutný podpis zákonného zástupcu.

Kubínska hoľa má dve lanovky, jedna ide do polovica strediska, druhá od polovice na vrchol. Na vývoz na vrchol Kubínskej hole preto potrebujete dve jednotlivé jazdy na dolnej a hornej lanovke(na mape A,B) = 2x Lanovka – na vrchol Kub. Hole  plus zapožičanie trojkolky/kolobežky. V cene lístka je vývoz lanovkou/lanovkami plus zapožičanie trojkolky/kolobežky.

* Zjazd na trojkolke/kolobežke, horná aj dolná časť. Jazda je obmedzená časovým limitom 60 minút do kedy treba trojkolku/kolobežku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket. V prípade omeškania odovzdania trojkolky/kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístky na obidve lanovky + požičanie kolobežky/trojkolky sa dajú kúpiť len do 16:00.

** Zjazd na trojkolke/kolobežke, len dolná časť. Jazda je obmedzená časovým limitom 30 minút do kedy treba trojkolku/kolobežku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket.  V prípade omeškania odovzdania trojkolky/kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístok na dolnú lanovku + požičanie kolobežky trojkolky sa dá kúpiť do 16:30.

Lístky sú vydávané na čipovú kartu. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty v automate pri hlavnej pokladni v stredisku.

Na stiahnutie: