Projekt Kubínska hoľa

Spoločnosť ORAVA SKIPARK, a.s. získala z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nenávratný finančný príspevok vo výške 152 602,02 EUR na modernizáciu strediska cestovného ruchu Kubínska hoľa. Miestom realizácie projektu je stredisko SKI PARK Kubínska hoľa, poskytovateľom NFP je Minsterstvo hospodárstva SR (www.economy.gov.sk) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Projekt bol realizovaný od 07/2014 do 06/2015. Predmetom projektu sú dve aktivity: vybudovanie moderného odbavovacieho (lístkového) systému pri lanovkách v stredisku ako moderného turniketového systému, ktorý urýchli prechod lyžiarov a na vrcholovej stanici lanovky vybudujeme skibar s vyhliadkovou terasou, ktorá poteší každého milovníka hôr.