Prevádzkovateľ e-shopu ESKIPASS

ORAVA SKIPARK,  a.s.
Široká 381
027 41 Oravský Podzámok

IČO: 44716028
DIČ: 2022790242

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddíl Sa, vložka 10675 / L

eskipass@kubinska.sk
+421 918 830 065

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71
P.O. Box B-89
011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 041/ 7632 130; 041/7632 139
fax č.: 041/ 7632 139