fbpx

 

 

Pozývame Vás na Majstrovstvá Slovenska a 5. kolo Slovenského pohára v downhille, ktoré sa uskutoční 18-19.9.2021 na Kubínskej holi. Príďte povzbudiť pretekárov na jednej z najťažších downhillových tratí na Slovensku.

PROPOZÍCIE

Podujatie sa bude konať v súlade s nariadeniami krízového štábu SR. V prípade, že krízový štáb rozhodne o opätovnom zákaze športových podujatí, bude podujatie zrušené. Počet účastníkov bude obmedzený podľa nariadenie krízového štábu. V prípade, že bude naplnený počet riadne prihlásených pretekárov bude registrácia ukončená. Za riadne prihláseného pretekára sa považuje pretekár, ktorý uhradí štartový poplatok. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o sledovanie aktuálnej situácie.

Názov pretekov: 5. kolo SPDH a zároveň MSR pre kategórie: Ženy, Juniori, Muži Elite

Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor: TCK Žilina, PROGRESS ZÓNE, s.r.o. , CK Stupava

Termín konania: Nedeľa 19.9.2021

Miesto konania: Kubínska hoľa

Trať: Štart – 1355 m n. m. Cieľ – 725 m n. m. Dĺžka – 3100 m Prevýšenie – 630 m
Prezentácia: V priestore údolnej stanice lanovky Rezerváciu depa nie je potrebné nahlasovať, nakoľko je parkovisko dostatočne veľké pre všetky tímy.

Časový harmonogram:

Piatok pojazd od 9.00 – 17.00 hod. Cena podľa cenníka strediska. Trať nie je vyhradená len pre pretekárov, treba rešpektovať značenie strediska !!!
Trať je vyhradená s prednosťou po celej trati pre pretekárov až od soboty 18.9.2021 !!!

Sobota 18.9.2021 09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!! 10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati 14.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 19.9.2021 08.30 – 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati 11.00 štart Semifinále 13.30 štart Finále (možná zmena podľa aktuálneho počtu štartujúcich)

Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2021:

Podmienky štartu: podľa článku SP 1.14 pre všetky kategórie Pretekár musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami podľa platných pravidiel SZC pre MTB a Športovo-technických predpisov SZC pre MTB. Kamery môžu byť umiestnené len na šilte prilby alebo bicykli, nesmú byť pevne pripevnené k prilbe. Pre všetky kategórie sú povinné nasledujúce ochranné pomôcky/chrániče:
– prilba na celú tvár (ang. Full face helmet) musí byť správne nosená pri pretekoch ako aj tréningoch na trati
– chrániče chrbta, lakťov, kolien z pevného materiálu
– polstrovanie na holene a stehná
– široké, dlhé nohavice zhotovené z oderu odolného materiálu a s inkorporovanou ochranou pre kolená a lýtka z pevného materiálu, alebo krátke nohavice širokého strihu z odolného materiálu plus chrániče kolien a lýtok/holení s pevným povrchom
– dres s dlhým rukávom – dlhé rukavice
– Štart na vlastné nebezpečenstvo – Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI – Bicykel v dobrom technickom stave

Prihlášky: Online: https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1908&lng=sk
od pondelka 5.9.2021 do stredy 15.9.2021 (do 24:00 h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné pri pretekoch SPDH je stanovené: – Registrovaný online/ úhrada online – 50 € – Registrovaný online/ úhrada na mieste – 55 € – Neregistrovaný online/ úhrada na mieste – 60 € – Štartovné sa nevracia – Držitelia licencií SZC a UCI majú zľavu 10 € z výšky štartovného Táto zľava bude automaticky poskytnutá po zadaní platného UCI ID kódu do prihláškového systému. V prípade, ak kód UCI ID nebude zadaný a dodatočne si pretekár vybaví licenciu, a zaplatí plnú sumu, zľavu nebude dodatočne vrátená. V prípade, ak bude uvedený neplatný
UCI ID kód, poskytnutú zľavu pretekár doplatí na prezentácii. – Pretekári bez licencie budú automaticky zaradený do kategórie Hobby.
Možnosti platenia štartovného: – platobnou kartou táto forma úhrady vám umožní hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov/štartovej listine – doporučuje sa alebo – platba prostredníctvom internet bankingu – aktualizuje sa spravidla 1-2 dni po platbe. Podklady na príkaz na úhradu vám prídu mailom. Vygeneruje ho platobná brána 24pay. –

Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2021.

Ubytovanie: Hotel Green
Chata na Kubínskej holi a všetky penzióny v Dolnom Kubíne

Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa a v okolitých reštauráciach

Ostatné ustanovenia:

– Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2021.

– Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. – Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.

– Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.

– Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.

– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.

– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.

– Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.

– Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.

– Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.

– Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.

– V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.

– Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, https://www.facebook.com/spdhi, www.biker.sk a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.

Kontakt: Riaditeľ pretekov: Jozef Šiška, mail: tck.zilina@gmail.com, tel: +421 911 621 336

Schválené 21.08.2021 Komisiou MTB DH/4X

Tomáš Vrbovský

Spolu tvoríme príbehy.

Spolu sme #kubinska

1 / 10
Kubinska