Marketingový manažér pre lyžiarske stredisko Kubínska a partnerské hotely

Nástupný plat: 1250 eur. prémie pri splnení výsledkov + 13. plat
Termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: na plný úväzok

Reakcie na ponuku: klocokv@kubinska.sk

 Popis pracovnej pozície:

 • Marketingový manažér je dynamická práca, ktorá predstavuje riadenie a implementáciu komplexných marketingových a obchodných aktivít lyžiarskeho strediska Kubínska a troch partnerských hotelov.
 • V pozícii marketingového manažéra budete zodpovedný hlavne za tvorbu kreatívnej reklamy a propagácie, budovanie vzťahov so zákazníkmi a obchodnými partnermi, vypracovávanie marketingových stratégií a spoluprácu pri organizovaní udalostí.
 • Pozícia vyžaduje zvládanie základných marketingových zručností so schopnosťou spolupracovať s internými tímami a externými partnermi.

Rozsah pracovných činností :

 • Tvorba kreatívnej reklamy a propagácie
  • Vytváranie a spravovanie kreatívneho obsahu pre digitálne médiá a tradičné média s dôrazom na pozitívnu komunikáciu značky.
 • Budovanie vzťahu so zákazníkom
  • Udržiavanie a rozvíjanie vzťahov so stálymi zákazníkmi prostredníctvom sociálnych médií, newsletterov a vernostného programu.
 • Marketingová stratégia
  • Participácia na tvorení, plánovaní a implementovaní marketingovo-obchodných stratégií na zvyšovanie návštevnosti a tržieb. To zahŕňa stanovenie cieľov, rozpoznanie cieľovej skupiny a plánovanie opatrení na dosiahnutie týchto cieľov.
 • Eventy a partnerstvá
  • Participácia na organizovaní udalostí a akcií, ktoré prilákajú ďalších návštevníkov do strediska.
 • Tvorba nových produktov a cenová politika
  • Kreatívne a inovatívne prístupy k vytváraniu a optimalizácii produktov. Plánovanie a implementácia cenových akcií počas sezóny.
 • Rozvoj obchodných a marketingových partnerstiev
  • Nadviazanie a udržiavanie partnerstiev s ďalšími organizáciami, ktoré môžu pomôcť pri propagácii strediska.
 • Brand awareness
  • Vytváranie a posilňovanie značky Kubínska. To zahŕňa tvorbu jedinečného imidžu a hodnôt, ktoré naša skupina reprezentuje.
 • Online marketing
  • Zabezpečenie efektívnej prítomnosti na sociálnych médiách, webe, online reklamách či newsletter.

 Požiadavky na zamestnanca:

 1. Skúsenosť a aplikačná prax v oblasti marketingu, online marketingu alebo obchodu (prax v oblasti cestového ruchu vítaná)
 2. Kreativita, inovatívny prístup a ochota učiť sa novým marketingovým trendom
 3. Obchodný duch, efektívna komunikácia a schopnosť vytvárať a udržiavať vzťahy s rôznymi zainteresovanými stranami.
 4. Anglický jazyk
 5. Počítačové zručnosti (Microsoft Office)

Preferované kvalifikácie

 1. Schopnosť práce s grafickými a multimediálnymi nástrojmi (Photoshop, Illustrator, a podobne)
 2. Znalosť digitálneho marketingu, SEO, SEM a sociálnych médií je veľkou výhodou.